معرفی

دسترسی به منابع اطلاعاتی روز آمد و پیشینه تحقیق از عوامل موثر در رشد و تعالی پژوهش در حوزه تحقیقات و فناوری می باشد. سامانه جامع اطلاعات پژوهشی با هدف سازماندهی و متمرکز نمودن تمامی اطلاعات مرتبط با پروژه های تحقیقاتی و تسهيل و تسريع در دسترسي به نتایج حاصل از پژوهشهای صورت گرفته و در حال انجام بصورت مدون در سه حوزه ساختمان و مسکن، حمل و نقل و معماری و شهرسازی ایجاد شده است. در این سامانه سعی شده است تا با استفاده از امکانات نرم افزاری و ایجاد یک فضای کاربری مناسب، اطلاعات پروژه-های پژوهشی به نحو شایسته در اختیار پژوهشگران حوزه راه و شهرسازی قرارگیرد.

یکپارچگی و تمرکز در تولید , گردش و انتشار محتوای پژوهشی نیز از نقاط قوت این سامانه می باشد.

ضرورت

ایجاد پایگاه اطلاعات پژوهشی به عنوان یک پایگاه تصمیم یار می تواند ابزار موثری در دست مدیران و سیاستگذاران بوده و اطلاعات مربوط به فعالیتهای پژوهشی را به صورت متمرکز در اختیار پژوهشگران قرار دهد. ممانعت از دوباره کاری ، پیشگیری از اتلاف هزینه های ناشی از انجام پروژه های مشابه، امکان دسترسی سریع و آسان به دستاوردهای پژوهشی و اطلاع رسانی در خصوص ریز فعالیتهای پژوهشی تنها برخی از ضرورتهای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی جامع می باشد.

اهداف

  • امکان گزارش گيري پارامتريك از اطلاعات پروژه های تحقیقاتی انجام شده
  • تسهيل و تسريع در دسترسي به اطلاعات پروژه ها و متخصصین مرتبط با هر پروژه
  • امکان رتبه بندي و اولويت گذاري مجريان، در خصوص ارجاع يا واگذاري امور پژوهشي
  • دسترسی به اطلاعات مربوط به متخصصان و پژوهشگران حوزه راه ، مسکن و شهرسازی
  • سازماندهی و متمرکز نمودن تمامی اطلاعات مرتبط با پروژه های تحقیقاتی