بازگشت
تعداد طرح ها : 537
ردیف عنوان مجریان بخش تحقیقاتی تاریخ شروع تاریخ پایان اطلاعات
1 امکان سنجی استفاده از فناوری های نوین در لایه آسفالتی روسازی راه احدی محمد رضا بخش مهندسی راه و روسازی 1392/12/10 1393/12/10
2 امکان سنجی استفاده از فناوریهای نوین و انتخاب سامانه بدون بالاست در لایه های رو سازی راه آهن اسماعیلی مرتضی بخش مهندسی راه و روسازی 1392/12/10 1394/12/10
3 مطالعه بازنگری تهیه و تدوین نقشه های تفضیلی -اجرایی همسان پل های راه راه آهن عطائی شروان بخش مهندسی راه و روسازی 1392/12/10 1393/12/10
4 طراحی پلهای قوسی با دهانه 2 تا 6 متر رحیمیان محمد بخش مهندسی راه و روسازی 1376/07/29 1377/08/29
5 فصل 3 آیین نامه بنادر ، مکانیک خاک و پی دانشگاه تهران بخش مهندسی راه و روسازی 1377/01/01
6 فصل 6 آیین نامه بنادر ، سازه و تجهیزات پهلوگیری جهاد تحقیقات شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1377/01/01
7 اصلاح و تکمیل فصل 1 پیش نویس آیین نامه سازه های دریایی ایران جهاد تحقیقات شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1377/12/25 1378/06/25
8 دستورالعمل طراحی و حفاظت پل در برابر آبشستگی دانشگاه تهران بخش مهندسی راه و روسازی 1377/01/01
9 روشهای مختلف تعیین ظرفیت باربری شمعها ودستورالعمل اجرائی فخاریان کاظم بخش مهندسی راه و روسازی 1378/11/18 1379/11/18
10 روشهای تثبیت و پایداری شیروانی خاکریزیها با توجه به جنبه‌های ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی سروش بخش مهندسی راه و روسازی 1378/07/20 1379/03/20
11 طراحی پلهای بتنی و بتن فولادی با دهانه های 20 تا 30 متر رحیمیان محمد بخش مهندسی راه و روسازی 1378/07/20 1379/07/20
12 راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه های تیپ در پل و سازه های راه عماد کیومرث بخش مهندسی راه و روسازی 1378/07/04 1379/10/04
13 فصل 9 ایین نامه بنادر، سکوهای دریایی تربیت مدرس دانشگاه بخش مهندسی راه و روسازی 1378/01/01
14 بازنگری و تدوین فصل 2 (مصالح )آیین نامه طراحی سازه های دریایی و بندری ایران کوبان کاو شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1378/06/24 1379/03/24
15 فصل 4 آیین نامه بنادر، مبانی مطالعات و طراحی بنادر دریابندر شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1378/01/01
16 آیین‌نامه ایمنی راههای ایران ساخت تجهیزات ایمنی راهها شرکت بخش ایمنی حمل و نقل 1378/01/01
17 ضوابط طراحی و اجرای روسازی بدون بالاست در راه‌آهن مقدس‌نژاد فریدون بخش مهندسی راه و روسازی 1378/08/19 1379/04/19
18 دستورالعمل طراحی و اجرای روسازی فرودگاهها و بنادر حکیمی بخش مهندسی راه و روسازی 1378/06/31 1379/06/31
19 بررسی روشهای جدید طرح مخلوطهای آسفالتی بر اساس عملکرد آن در جاده و ارائه آن یک روش طرح اختلاط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بخش مهندسی راه و روسازی 1378/08/19 1379/08/19
20 کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیرها و مخلوطهای آسفالتی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بخش مهندسی راه و روسازی 1378/08/19 1379/08/19
21 ضوابط طراحی دیوارهای حائل تیپ طره ای و پشت بند دار قضاوی بخش مهندسی راه و روسازی 1379/06/26 1381/03/26
22 تثبیت خاک مارن با پوزولان برای استفاده در روسازی راهها یثربی سیدشهاب‌الدین بخش مهندسی راه و روسازی 1379/06/28 1380/06/28
23 آیین‌نامه طراحی سازه‌های دریایی و بندری ایران کوبان کاو شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
24 تهیه شناسنامه فنی پلهای راه و راه آهن وارائه نرم افزار بانک اطلاعاتی ویژه آن مالک شاهرخ بخش مهندسی راه و روسازی 1379/09/19 1380/12/19
25 دستورالعمل وضوابط نگهداری وبازرسی پلها و ابنیه فنی راه رهایی علیرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1379/07/10 1380/07/10
26 سازه و تجهیزات تعمیر شناور شریف دانشگاه بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
27 فصل 10 آیین نامه بنادر، جنبه های زیست محیطی بنادر ایران دانشگاه تهران بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
28 فصل 7 ایین نامه بنادر ، آبراه و حوضچه سازمان بنادر و کشتیرانی بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
29 فصل 5 آیین نامه بنادر ، حفاظت سواحل و موج شکن سازمان بنادر و کشتیرانی بخش مهندسی راه و روسازی 1377/12/25 1378/06/25
30 مروری بر روشهای طراحی پلها با توجه به اثرات روان آبها آبشستگی و دیگر مسایل هیدرولیکی تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مرکز بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
31 راهنمای طراحی پلها با توجه به اثرات روان آبهای سطحی و زیر سطحی در راهها راه آهن بنادر و فرودگاهها افشار عباس بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
32 طراحی و اجرای سیستم زهکشی آبهای سطحی و زیرسطحی در راهها راه‌آهن و فرودگاهها افشار عباس بخش مهندسی راه و روسازی 1379/06/27 1380/09/27
33 مطالعه و امکان سنجی طراحی و احداث کنار گذر جهت وسایل نقلیه کندرو و کشاورزی بنیاد ترافیک ایران بخش ایمنی حمل و نقل 1379/10/20 1381/01/20
34 ضوابط طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی در راهها، بنادر و فرودگاهها مقدس‌نژاد فریدون بخش مهندسی راه و روسازی 1379/06/27 1380/06/27
35 بهینه‌سازی مسائل کمی و کیفی مصرف قیر در راههای کشور امینی بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01
36 ضوابط طراحی و اجرای آسفالت ماستیکی در ایران نصر آزادانی سید مسعود بخش مهندسی راه و روسازی 1379/06/26 1380/06/26
37 بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه‌های بتنی و انعطاف‌پذیرو ارائه رهنمودهای طرح و اجرای آن در کشور حسنی ابوالفضل بخش مهندسی راه و روسازی 1379/06/26 1380/06/26
38 دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راهها عامری محمود بخش مهندسی راه و روسازی 1379/08/28 1380/11/28
39 امکان‌سنجی فنی و اقتصادی تأسیس یک مرکز تحقیقات صحرایی فخری منصور بخش مهندسی راه و روسازی 1379/01/01 1379/07/01
40 کاربرد آب و مصالح چابهار برای ساخت بلوکهای بتنی عربزاده ابوالفضل بخش مهندسی راه و روسازی 1380/01/01 1381/04/01
41 فصل 8 آیین نامه بنادر، تسهیلات و تجهیزات بهره برداری و پشتیبانی بنادر دنیا دریا شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1380/01/01
42 تدوین روشها ی ثبت تصادفات و شناسایی نقاط تصادف خیز بنیاد ترافیک ایران بخش ایمنی حمل و نقل 1380/12/14 1382/02/14
43 شیوه های طراحی وکاربردحفاظها و ضربه‌گیرهای ایمنی مهریاری فرهاد بخش ایمنی حمل و نقل 1380/01/01
44 شرح خدمات کلی و تفصیلی مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1380/01/01
45 تدوین مشخصات فنی عمومی خدمات راهداری کشور علم و صنعت دانشگاه بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1380/05/01 1381/05/01
46 بررسی استفاده از توریهای پلیمری برای مسلح کردن لایه های زیرسازی شفابخش غلامعلی بخش مهندسی راه و روسازی 1380/08/02 1381/08/02
47 روشهای بازیافت سرد و گرم آسفالت و امکان سنجی اقتصادی آن در ایران سندیانی بخش مهندسی راه و روسازی 1380/08/06 1381/08/06
48 دستورالعمل طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور باقری علیرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1380/08/05 1381/08/25
49 بررسی کیفیت قیرهای تولیدی ایران و مراحل تولید معینی بخش مهندسی راه و روسازی 1381/06/02 1382/06/02
50 ضوابط طرح مخلوطهای آسفالتی در مناطق گرمسیر، سردسیر و شیبهای تند جاده ها عامری محمود بخش مهندسی راه و روسازی 1380/12/14 1382/06/14
51 تهیه مدل خسارات وارده بر جاده ها توسط وسایل نقلیه حامل اضافه بار اخلاقی بخش مهندسی راه و روسازی 1380/08/14 1381/08/24
52 تهیه دستورالعمل آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی شمعها فخاریان کاظم بخش مهندسی راه و روسازی 1381/03/13 1382/03/13
53 دستورالعمل بارگذاری و آزمایشهای پلهای راه و راه آهن در هنگام تحویل موقت و قطعی محمد زاده سعید بخش مهندسی راه و روسازی 1381/04/10 1383/03/01
54 تدوین ضوابط بارگذاری در طراحی تونلهای راه و راه آهن سعیدی علی بخش مهندسی راه و روسازی 1382/01/14 1383/07/14
55 بهسازی لرزه ای پلهای موجود راه آهن در آذربایجان و جنوب کشور بخش مهندسی راه و روسازی 1381/12/21 1382/07/07
56 طرح وتوسعه عایق زلزله مناسب برای پلهای راه و راه آهن زهرایی سید مهدی بخش مهندسی راه و روسازی 1382/03/25 1383/12/25
57 مطالعه وارائه راهکار برای دونقطه حادثه خیز هراز و فشم از نقطه نظر پتانسیل لغزشی و ریزشی تماوان بخش مهندسی راه و روسازی 1382/10/30 1383/03/30
58 شرح خدمات دستورالعمل ژئوتکنیک برای طراحی پلهای راه و راه آهن مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1382/07/08 1383/03/08
59 تهیه دستورالعمل فنی و ارائه نرم افزار مناسب جهت انتخاب شیبهای مناسب خاکریزی و خاکبرداری کمک پناه علی بخش مهندسی راه و روسازی 1380/12/14 1382/06/14
60 تدوین دستورالعمل بارگذاری وضوابط طراحی پلهای راه آهن برای سرعتهای بالاتراز160 کیلومتربرساعت محمد زاده سعید بخش مهندسی راه و روسازی 1382/07/28 1384/07/28
61 دستورالعمل تعیین ظرفیت باربری پلهای موجود راه و راه آهن بهنام فر فرهاد بخش مهندسی راه و روسازی 1382/04/18 1383/10/18
62 بررسی خسارات وارده به پلها در اثر عبور و سایل نقلیه حامل اضافه بارو ارائه ضریبی برای تعیین خسارت صادقی میر محمد بخش مهندسی راه و روسازی 1382/04/03 1383/04/03
63 شرح خدمات و دستورالعمل تهویه ،ایمنی و روشنایی تونلهای راه فیروز پویا بخش مهندسی راه و روسازی 1382/07/09 1383/10/09
64 شرح خدمات ارزیابی فنی واقتصادی روشهای حفاری تونلهای راه و راه آهن وارائه دستورالعمل لازم برای کشور پلاسی بخش مهندسی راه و روسازی 1382/08/15 1384/03/15
65 شرح خدمات تدوین دستورالعمل مطا لعات ژئوتکنیک تونلهای راه و راه آهن رسولی وامق بخش مهندسی راه و روسازی 1382/07/08 1383/07/08
66 بررسی سیستمهای کنترل هوشمند تونلها وارائه طرح اجرائی آن برای کشور جوهری مجد بخش مهندسی راه و روسازی 1382/07/27 1384/04/27
67 تهیه فرهنگ جامع دریایی مصور (از حرف A لغایت M) محبی عبدالرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1382/04/01 1383/06/01
68 تهیه نرم افزاری برای پیش بینی الگوی جریان آب در محل پل و ارائه مدل ریاضی مربوطه زراتی زراتی بخش مهندسی راه و روسازی 1382/03/25 1383/09/25
69 تدوین راهنمای جلوگیری از آبکنی پلها اندیشه آبراهه شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1382/10/06 1383/06/06
70 تهیه فرهنگ جامع دریایی مصور ( از حرف N لغایت Z ) مشتریخواه خسرو بخش مهندسی راه و روسازی 1382/04/22 1383/04/22
71 عملیات نقشه برداری و ژئوتکنیکی مربوط به پروژه هفت پل تخریبی غیاثی رضا بخش مهندسی راه و روسازی 1384/12/29 1386/06/31
72 طرح جامع ایمنی حمل ونقل جاده ای کنسرسیوم طرح راههای طلایی- ره پویان بخش ایمنی حمل و نقل 1382/08/08 1386/03/30
73 مطا لعه، تهیه دستورالعمل وپیاده سازی بازرسی ایمنی راه در کشور کنسرسیوم راهان پویش -تعاونی راهداران بخش ایمنی حمل و نقل 1382/09/15 1384/09/15
74 بررسی وضعیت ایمنی وارائه دستور العمل ایمن سازی گذرگاههای ریلی افندی زاده شهریار بخش ایمنی حمل و نقل 1382/04/25 1383/07/25
75 فاز اول طرح جامع ایمنی حمل ونقل ریلی کشور تحت عنوان مطالعه وضع موجود ونیازسنجی وتعیین راهبردهای اصل اندیشکار بخش ایمنی حمل و نقل 1383/02/25 1384/02/25
76 ضوابط نوشتاری تابلوهای اطلاعاتی راههای ایران بنیاد ترافیک ایران بخش ایمنی حمل و نقل 1382/04/21 1383/04/21
77 تدوین آیین نامه نحوه بارگیری حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه جاده ای شهپر افراشته افشین بخش ایمنی حمل و نقل 1382/07/21 1383/07/21
78 دستورالعمل تعمیر ونگهداری علائم وتجهیزات ایمنی راه رهروان عمران بخش ایمنی حمل و نقل 1382/07/09 1383/09/09
79 آیین نامه کاربری اراضی اطراف حریم راهها و راه آهن مشاور گذرراه بخش ایمنی حمل و نقل 1382/05/15 1383/05/15
80 بررسی فنی واقتصادی استفاده از انواع جانپناهها رهروان عمران بخش ایمنی حمل و نقل 1382/04/21 1383/04/21
81 بررسی وارزیابی روشهای نظارت وکنترل پلیس راه ودوربینهای ثبت تخلفات رانندگی وارائه دستورالعمل نظارت در شبکه راههای برون شهری شهریاد بخش ایمنی حمل و نقل 1383/05/04 1384/05/04
82 بررسی تجربیات کشورهای موفق در زمینه پیاده سازی نرم افزار HDM4 عامری محمود بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/03/03 1383/06/03
83 تدوین راهنمای ITS ایران و پیشنهاد برنامه های تحقیقاتی آینده کشور در زمینه ITS موسوی سیادت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1382/07/28 1382/10/13
84 امکان سنجی استفاده از سامانه های هوشمند در مدیریت ترافیک راههای برون شهری ایران آل شیخ بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1382/03/25 1383/07/25
85 مطالعات مفهومی ITS در حمل و نقل دریایی اطلس داده پرداز شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1382/01/01 1382/03/01
86 تهیه دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1382/03/25 1383/03/25
87 مشخصات فنی و عمومی زیرسازی و روسازی راه‌آهن مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1382/01/01
88 بررسی روشهای آزمایشگاهی برای کنترل ترکهای ناشی از بارگذاری و ارائه مدل پیش بینی ترکهای خستگی آسفالت فخری منصور بخش مهندسی راه و روسازی 1382/09/09 1384/09/09
89 بررسی استفاده از ژئوسنتتیکها در لایه های روسازی جهت کاهش ضخامت روکش و جلوگیری از ایجاد ترک در آن و ارئه ضوابط مربوطه مقدس‌نژاد فریدون بخش مهندسی راه و روسازی 1382/07/21 1385/02/10
90 امکان سنجی فنی و اقتصادی تهیه نقشه پهنه بندی مصالح سنگی برای استفاده در آسفالت، اساس، زیراساس، بالاست و بتن به همراه نرم افزار مربوطه آل شیخ بخش مهندسی راه و روسازی 1382/10/09 1383/07/09
91 دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر ( سرعت 160 تا 250) مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1382/03/25 1383/03/25
92 دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راههای جدیدالاحداث کشور سندیانی بخش مهندسی راه و روسازی 1382/04/25 1383/04/25
93 تدوین راهنمای مرحله شناخت ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پلها اندیشه آبراهه شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1382/12/06 1383/07/06
94 بهسازی لرزه ای راه آهن تهران - اراک بخش مهندسی راه و روسازی 1383/04/15 1384/04/15
95 بهسازی لرزه ای پلهای راه آهن لرستان بخش مهندسی راه و روسازی 1382/04/18 1382/11/18
96 امکان سنجی بکارگیری مدیریت بحران در حمل و نقل جاده ای کشور شریعت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/02/15 1384/02/15
97 تحلیل وضع موجود بخش حمل و نقل کشور در مدیریت بحران (انجام مرحله اول تفاهم نامه فیمابین) مدرس بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/07 1385/12/15
98 تهیه وتدوین راهنمای طراحی و اجرای دیواره و کوله های خاک مسلح با ژئوسنتتیک شفابخش غلامعلی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/22 1384/12/22
99 جایگزینی ماسه مناسب جهت آزمایشهای سیمان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/21 1384/10/21
100 نقشه برداری نقاط حادثه خیز هراز و فشم شاهین فر فرزین بخش مهندسی راه و روسازی 1383/05/06 1383/06/16
101 ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی روشهای گوناگون تثبیت با پلیمر های ( Z.A.M.1 ,Z.A.M.2 ,RRP و آهک ) فرزانه اورنگ بخش مهندسی راه و روسازی 1384/01/16 1388/06/16
102 مطالعات ژئوفیزیک پتانسیل یابی لغزشی و ریزشی دو نقطه حادثه خیز محور هراز و فشم صحرا کاو بخش مهندسی راه و روسازی 1383/12/25 1384/04/25
103 بررسی پایداری شیب ترانشه ها و خاکریزهای راه در قوسها با استفاده از مدل سه بعدی و ارائه نرم افزار مربوطه جهان اندیش مجتبی بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/07 1387/12/18
104 عملیات ژئوتکنیک پتانسیل یابی و ریزشی نقطه حادثه خیز محور تهران -هراز پی جو ایران بخش مهندسی راه و روسازی 1383/11/21 1384/06/21
105 امکان سنجی ایجادپیشینه و مستندات پلسازی درایران پویا رضا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/18 1384/07/18
106 تدوین روشهای ابزار بندی و رفتار سنجی پلهای راه و راه آهن آرگان کیش بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/03 1384/06/02
107 تدوین آیین نامه طرح و محاسبه پلهای فولادی طاحونی شاپور بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/21 1384/03/21
108 روش تعیین حق الزحمه مشاور برای مطالعات ابنیه فنی با توجه به شرایط کشور مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/11/12 1384/11/12
109 بررسی حذف درز انبساط وتکیه گاههای مکانیکی در پلها با نظر گرفتن توجیه فنی،اقتصادی و اجرایی ملکی شروین بخش مهندسی راه و روسازی 1383/12/17 1384/12/17
110 تهیه دستورالعمل جامع تعریض پلها باسا- دکتر علیرضا خالو شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1383/11/26 1385/05/26
111 بررسی و مقایسه روشهای مختلف مطالعه و اجرایی پروژه های زیر بنایی حمل و نقل و طراحی نظام مطلوب فنی و اجرایی فرصت کار احسان بخش مهندسی راه و روسازی 1383/11/26 1384/11/26
112 بررسی نحوه بهره برداری از سه پل در محور بندر شهید رجایی-تهران و ارائه راهکار مناسب جهت عبور بارهای ویژه آوند برزین بخش مهندسی راه و روسازی 1383/12/10 1385/03/10
113 راهنمای کاربرد تزریق در سنگهای درزه دار و هوازده در تونلها جهت تسهیل حفاری و جلوگیری از ریزش مجدی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/18 1385/06/31
114 تدوین روشهای مختلف زهکشی تونلها با توجه به شراط زمین ساختی و ژئوتکنیکی ساختگاهها کتیبه بخش مهندسی راه و روسازی 1384/12/04 1385/05/24
115 دستورالعمل طراحی و احداث تونلهای راه و راه آهن در مناطق لرزه خیز گشتاسبی کامران بخش مهندسی راه و روسازی 1383/11/20 1384/11/20
116 پهنه بندی و امکان سنجی پیش بینی وضعیت آب و هوایی جاده های کشور حبیبی نوخندان بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/15 1385/10/10
117 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه جهت حفاظت ابنیه فنی راه و راه آهن بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/08 1384/08/08
118 مطالعه بر هم کنش هوا- دریا -خشکی در مناطق ساحلی کشور ذوالجودی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/08 1384/10/08
119 مدلسازی شرایط جوی فرودگاههای کشور (فرودگاه خرم آباد) امید نایینی سید تقی بخش مهندسی راه و روسازی 1384/05/18 1388/08/18
120 مطالعه موردی هفت پل تخریبی و یا در حال تخریب در اثرآبشستگی و تعیین مکانیسم تخریب غیاثی رضا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/09/12 1386/09/05
121 دستورالعمل ایمنی در کاهش تصادفات عابران پیاده وارائه راهکارهای مربوطه(مطالعات موردی در استانهای گیلان و مازندران) اندیشه راهیان گسترش بخش ایمنی حمل و نقل 1383/12/04 1384/12/04
122 ضوابط فعالیت مراکز امداد رسانی فنی خودرو در راههای کشور اندیشه نگاران کیا - بخش ایمنی حمل و نقل 1383/12/15 1384/11/15
123 دستورالعمل ایمن سازی ایستگاههای راه آهن مترا بخش ایمنی حمل و نقل 1384/03/07 1385/10/15
124 برآورد هزینه تصادفات ترافیکی راههای ایران وارائه نرم افزار مربوطه تردد بهین بخش ایمنی حمل و نقل 1383/11/21 1385/04/21
125 دستورالعمل اجرایی تردد موتورسیکلت در راههای کشور فریبرزی عراقی فرشید بخش ایمنی حمل و نقل 1384/03/07 1385/06/01
126 دستورالعمل مدیریت سرعت در راههای کشور اندیشه راهیان گسترش بخش ایمنی حمل و نقل 1383/05/17 1384/05/17
127 دستورالعمل سامان دهی , ایمن سازی وکنترل دسترسی ها برای انواع راههای برون شهری و محلهای تجمع فعالیت ترافیک بهران بخش ایمنی حمل و نقل 1383/06/16 1384/09/16
128 دستورالعمل نحوه ایمن سازی گلوگاههای راه راهان پویش بخش ایمنی حمل و نقل 1383/06/10 1384/09/25
129 دستورالعمل اجرایی ایمن سازی مدارس حاشیه راهها اندیشه نگاران کیا - بخش ایمنی حمل و نقل 1383/12/17 1384/10/17
130 اصلاح و تکمیل دستورالعمل شماره گذاری راههای کشور تعاونی راهداران کشور بخش ایمنی حمل و نقل 1384/04/14 1385/06/31
131 دستور العمل بارگیری باربندی ونگهداری ایمن کالا در راه آهن بهینه سازی ترابری آینده - بخش ایمنی حمل و نقل 1384/04/01 1385/08/01
132 بررسی رنگهای ترافیکی و تهیه دستورالعمل طراحی و اجرا عابدینی بخش ایمنی حمل و نقل 1383/07/06 1385/06/30
133 طراحی و تدوین دوره های آموزشی ایمنی راه مورد استفاده رانندگان جاده ای مدیران کارکنان و موسسات حمل و نقل توسعه فرایند محور بخش ایمنی حمل و نقل 1384/03/28 1386/03/01
134 برنامه‌ریزی ارزش به منظور تعیین ارتفاع مناسب خط پروژه عرب داودرضا بخش ایمنی حمل و نقل 1387/10/01 1388/01/01
135 طراحی وساخت نمونه چراغهای شب تاب بدون استفاده از برق شهر فراموج پارسیان شرکت بخش ایمنی حمل و نقل 1383/05/17 1384/05/17
136 تهیه دستور العمل طراحی واجرای علائم برجسته راه روزیخواه بخش ایمنی حمل و نقل 1383/07/14 1384/01/15
137 معرفی حفاظهای قابل حمل وضربه گیرهای بشکه ماسه ای وارائه دستورالعمل ساخت طراحی ونصب شریف فرهاد بخش ایمنی حمل و نقل 1383/09/28 1384/03/28
138 ساماندهی جذب و جابجایی مسافردر حمل و نقل همگانی جاده ای کشور وارائه راهکار مناسب بیژن ملک بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/10/27 1384/09/27
139 ساماندهی عملیات حمل ونقل زمینی کالا در پایانه های بندری کشور مهندسین مشاور گروه آداب دانان شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/12/10 1384/09/12
140 ارزیابی روشهای مدیریت تقاضای سفر و بار در سامانه‌‌های حمل و نقل برون شهری و ارائه الگوی مناسب ایران ابوالقاسمی فرهاد بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/11/17 1388/11/30
141 تعیین طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز بخش صنعت حمل و نقل دریایی و تدوین راهکارهای اجرایی ره آب بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/06/22 1384/09/26
142 تعیین طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز بخش صنعت حمل و نقل هوایی و تدوین راهکارهای اجرایی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/07/14 1384/01/07
143 تدوین برنامه جامع تحقیقاتی و پژوهشی حمل و نقل در ایران ماد سیستم بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/10/10 1384/08/10
144 شناخت وضع موجود سامانه مدیریت خطوط راه آهن و فر ایند پیاده سازی آن در ایران صادقی میر محمد بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/06/01 1387/02/30
145 تدوین چهارچوب سامانه مدیریت روسازی راههای ایران مقدس‌نژاد فریدون بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/07/20 1384/05/20
146 طرح بررسی سامانه های مدیریت نگهداری روسازی فرودگاهها و تهیه سامانه مناسب برای فرودگاههای کشور حسنی ابوالفضل بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/31 1387/10/05
147 انجام تحقیق و عیب یابی ماشین آلات از طریق مطالعه و انجام آزمایشات آنالیز روغن کلیه ماشین آلات وزارت البرز تدبیر کاران (واحد Cm) شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/03/28 1384/03/28
148 تهیه و تدوین دستور العملها و فهرست بهای تعمیر و نگهداری ابنیه فنی راه آهن مهندسین مشاور توسعه راه و مطالعات سازه شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/12/15 1386/08/15
149 مطالعات پیاده سازی سامانه مدیریت تونلهای راه و راه آهن قارونی نیک - بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/07/06 1388/05/20
150 تهیه فهرست بهای تعمیر و نگهداری خطوط راه‌آهن عابد پور مانی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/02/31 1390/12/10
151 تهیه دستورالعمل و سامانه مراقبت وضعیت ماشین آلات راهداری و راهسازی البرز تدبیر کاران (واحد Cm) شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/07/03 1385/10/30
152 طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت و ذخیره ماشین آلات در جهت آنالیز وضعیت و نظارت بر کارکرد آنها تربره اسماعیل بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/12/15 1384/08/15
153 نیاز سنجی و امکان سنجی به کارگیری تجهیزات ITS در شناورها و بنادر کشور سیف محمد سعید بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/07 1385/06/04
154 شناسایی اولویتها و استانداردهای اجباری ITS در شیوه های مختلف حمل و نقل در سطح بین المللی مرزبان راد بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/12/17 1385/04/17
155 دستورالعمل بکارگیری سامانه های کنترل سرعت هوشمند ( ITS) در جاده ها افشین شهپرافراشته مهندس بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/11/07 1385/03/31
156 تدوین دستورالعمل به کار گیری سیستمهای نظارت تصویری در جاده ها در هماهنگی با سایر اجزای ITS طرح راههای طلایی شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/11/14 1384/09/14
157 مطالعات فاز اول پروژه طراحی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت تکنولوژی در وزارت راه و ترابری شریف دانشگاه بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/11/12 1384/03/12
158 مدیریت جریان ترافیک هوایی مترا شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/16 1384/11/16
159 اجرای پرواز آزاد(Free Flight)با در نظر گرفتن کلیه نقاط ضعف و قوت نماد علم و فناوری بین الملل شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/12/15 1384/06/15
160 بازنگری مقررات سیر و حرکت موجود راه آهن کشور و تکمیل آن ناوریل پارس شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/12/22 1385/05/22
161 تهیه نرم افزار واژه یاب جامع حمل و نقل اوحدی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/04/28 1384/10/28
162 بررسی الگوهای حمل و نقل ترکیبی و ارائه الگوی مناسب برای کشور احدی حمید رضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/07 1387/04/15
163 مطالعات جامع ساختار سلسله مراتبی و موضوعی تحقیقات در زمینه مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل جاده ای ممدوحی امیررضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/09/01 1384/01/06
164 طرح پیاده سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری مترا شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/05/01 1385/09/30
165 مدیریت طرح پروژه پیاده سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری مترا شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/07/19 1385/07/19
166 بازنگری و پیشنهاد اصلاح ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا و مسافر طرح راههای طلایی شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/07 1385/06/07
167 مطالعات مقدماتی قانون جامع حمل و نقل جاده ای و ریلی ایران نوبخت محمد باقر بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/04/28 1384/08/28
168 شرح مطالعات اولیه امکان سنجی تحلیل ظرفیت، همسنگ و سرعت متوسط در انواع مختلف راههای برون شهری موسوی سیادت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1383/09/09 1384/01/24
169 مطالعات طرح جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS) وزارت راه و ترابری زوج دکتر ولدان بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/03/07 1384/12/07
170 بررسی و تحقیق میدانی در مورد استفاده از CBR غیر اشباع در مناطق مختلف و اقلیم خاص اسمعیلی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/25 1385/09/30
171 بررسی نرم افزارهای موجود در زمینه تحلیل و طراحی روسازی راه و ارائه گزینه مناسب برای کشور فخری منصور بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/16 1385/10/30
172 تکمیل مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن صادقی میر محمد بخش مهندسی راه و روسازی 1383/08/09 1383/11/09
173 دستورالعمل استفاده بهینه از مصالح حاشیه دریای خزر (مصالح خاکی و ماسه ساحلی ) به منظور کاربرد در بدن طاهری بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/23 1385/11/23
174 تهیه فهرست بهای اجرای روسازی راه آهن مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/07 1385/09/07
175 دستورالعمل استفاده بهینه از مصالح موجود استان خوزستان به منظور کاربرد در بدنه راهها (مطالعات میدانی اسمعیلی بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/23 1385/11/23
176 ضوابط تثبیت شنهای روان در راه آهن بافق- مشهد حسنی ابوالفضل بخش مهندسی راه و روسازی 1383/11/26 1385/09/15
177 تعیین بار محوری بهینه در خطوط راه آهن کشور با توجه به جریان بار مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1384/12/19 1386/11/20
178 دستورالعمل طراحی و آرایش بهینه خطوط ایستگاههای راه آهن یلداشخان بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/07 1385/05/07
179 بررسی آزمایشگاهی اثر نوع دانه بندی و فضای خالی در بتن آسفالتی در شیار جای چرخ و قیر زدگی در راههای کشور اسمعیلی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/25 1385/09/30
180 مقایسه فنی و اقتصادی اجرای لکه گیری و درزگیری در رویه های آسفالتی با شیوه مدرن و روشهای سنتی صحاف بخش مهندسی راه و روسازی 1383/05/26 1385/09/30
181 تعیین اثر روش تراکم(ضربه ای، استاتیک، چرخشی و ...) بر میزان قیر بهینه در طرح اختلاط بتن آسفالتی اسمعیلی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/07/25 1385/10/30
182 بررسی میدانی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی و ارائه راهکار جهت بهبود آن کاووسی امیر , خاوندی خیاوی علیرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/09/28 1385/08/28
183 تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای آسفالت حفاظتی کاووسی امیر بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/07 1385/07/07
184 راهنمای احیای رویه‌های آسفالتی و شنی عامری محمود بخش مهندسی راه و روسازی 1380/01/01 1381/01/01
185 تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای خرید دستگاه APT مترا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/10/22 1384/01/22
186 دستورالعمل تخمین ، ارزیابی و پیشگیری خطرات ساختگاهی در پلها حایری بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/07 1385/09/07
187 انجام آزمایشات خدمات جنبی بهسازی لرزه ای پلها آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بخش مهندسی راه و روسازی 1383/04/15 1384/04/15
188 مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای پلهای راه آهن منطقه لرستان ارکان پویش بخش مهندسی راه و روسازی 1383/04/15 1384/02/15
189 مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای پلهای راه آهن منطقه شمالغرب بخش مهندسی راه و روسازی 1383/03/30 1384/02/30
190 مطالعات بهسازی پلهای لرستان رهایی علیرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/06/01 1384/01/15
191 تدوین دستورالعمل تمهیدات بهسازی لرزه ای برای تکیه گاه و اتصالات پلها پرستش حسین بخش مهندسی راه و روسازی 1383/10/29 1386/08/01
192 بهسازی لرزه ای پلهای راه آهن منطقه شمالغرب قدرتی امیری غلامرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1383/05/01 1384/03/01
193 بهسازی لرزه ای پلهای راه آهن لرستان معرفت مهدی بخش مهندسی راه و روسازی 1383/05/01 1384/03/01
194 تعیین هدف بهسازی لرزه ای برای پلهای راه‌آهن تربیت مدرس دانشگاه بخش مهندسی راه و روسازی 1384/02/13 1385/04/13
195 تهیه تاریخچه آسیبهای وارده به پلها ناشی از زلزله در آمریکا ، ژاپن و ترکیه ارکان پویش بخش مهندسی راه و روسازی 1384/02/18 1385/02/18
196 تهیه و تدوین راهنمای طراحی لرزه ای اسکله ها قلندر‌زاده عباس بخش مهندسی راه و روسازی 1383/09/29 1385/11/29
197 تعیین ضوابط و تهیه دستورالعمل مطالعات طراحی و اجرای تحکیم و پایداری زمینهای کم مقاومت با استفاده از تراکم و روشهای دینامیکی سازه پردازی شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1384/03/07 1386/02/15
198 نیازسنجی و امکان سنجی مستندسازی مدیریت بحران سیل در وزارت راه و ترابری تقی زاده مهدی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/02/28 1384/05/28
199 نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک پتانسیل یابی نقطه حادثه خیز محور تهران - هراز تماوان بخش مهندسی راه و روسازی 1384/02/28 1384/08/28
200 چک لیست بازرسی پلها و دیوار حائل اکبری رضا بخش مهندسی راه و روسازی 1385/02/03 1385/08/03
201 تهیه Flowable Fill با استفاده از ضایعات کارخانجات سنگبری خاک سنگ سازه- دکتر کاشی شرکت بخش مهندسی راه و روسازی 1384/12/20 1387/01/30
202 آیین نامه اجرایی کنترل ساعت کار مجاز رانندگان در حمل و نقل باری کشور سالک مقدم سروش بخش ایمنی حمل و نقل 1384/05/18 1384/11/27
203 دستورالعمل پایه علائم و ایمن‌سازی عباسی حمید , احمدی نژاد محمود بخش ایمنی حمل و نقل 1380/08/02 1381/08/02
204 طراحی ، ساخت و کالیبراسیون دستگاه لغزش سنج ثابت مکانیک دریا بخش ایمنی حمل و نقل 1384/04/28 1385/04/28
205 طراحی و تدوین نظام نامه مدیریت فناوری و دستورالعمل های مربوطه در وزارت راه و ترابری قربانی محمد بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1385/02/11 1386/10/01
206 جمع آوری ، تنسیق و تنقیح قوانین و مقررات بخش حمل و نقل مکرم علی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1384/02/31 1388/01/23
207 طراحی نظام نظارت و ارزیابی زیربخشهای وزارت راه و ترابری فراهانی علی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/11/15 1387/12/07
208 معرفی طرح جامع، شناسایی وضع موجود و ارائه توصیه‌های کوتاه‌مدت آژیس حوزه پژوهشی حمل و نقل 1384/12/15 1385/05/15
209 بررسی عوامل ایجاد ترکهای عمیق در کنار گذر کرمان ومحور کرمان-جوپار ذوالانوار سید عبدالرحیم بخش مهندسی راه و روسازی 1385/07/15 1389/12/05
210 دستورالعمل آزمایشهای غیرمخرب و مخرب در پلهای بتنی قدوسی پرویز بخش مهندسی راه و روسازی 1385/06/22 1387/10/30
211 تحلیل هزینه- فایده در بهسازی لرزه ای پلهای موجود خلقتی سعید بخش مهندسی راه و روسازی 1386/03/02 1390/08/15
212 ساخت دستگاه بتن ریزی شمع ها جعفرزاده داریوش بخش مهندسی راه و روسازی 1385/07/26 1385/11/26
213 مشخصات فنی و عمومی اجرای شمع (کوبشی و برجا) فخاریان کاظم بخش مهندسی راه و روسازی 1386/02/10 1387/12/28
214 بررسی تأثیر پارامترهای سلول واحد شالوده سیستم جدید RAP (شامل قطر و طول پایه و قطر کلاهک پایه)در تسلیح بسترهای خاکی نرم و ضعیف از دیدگاه نشست و ظرفیت باربری فشاری رازقی حمیدرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/13 1388/09/09
215 تدوین روشهای ابزار بندی و رفتار سنجی پلهای راه و راه آهن نجم کاظم بخش مهندسی راه و روسازی 1385/08/22 1386/12/20
216 تدوین دستورالعمل نگهداری پلها صادق آذر مجید بخش مهندسی راه و روسازی 1386/02/30 1388/08/18
217 تدوین دستورالعمل مطالعات هیدرولوژیکی مسیر و طرح بهینه آبروها و خط پروژه دولتشاهی پیروز محرم بخش مهندسی راه و روسازی 1386/02/10 1388/08/30
218 بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان ناشی از تصادفات رانندگی ایران در سال 83( کل کشور به غیر ازاستان تهران) شمسیانی حسین بخش ایمنی حمل و نقل 1385/04/05 1385/07/05
219 برآورد هزینه تصادفات(درون شهری و برون شهری)در راه های ایران آیتی اسماعیل بخش ایمنی حمل و نقل 1387/03/28 1389/01/30
220 تهیه دستورالعمل های بارگیری، باربندی و نگهداری ایمن کالا در راه آهن نصر اصغر بخش ایمنی حمل و نقل 1386/03/19 1387/08/19
221 دستورالعمل ایمن سازی ترافیکی پلهای راه امینی بهنام بخش ایمنی حمل و نقل 1386/02/12 1386/12/12
222 دستورالعمل ایمن سازی تونلهای راه آهن نوروزی اسداله بخش ایمنی حمل و نقل 1385/12/28 1386/10/28
223 تدوین راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راهها حسن زاده اصفهانی مهدی بخش ایمنی حمل و نقل 1386/03/05 1387/08/30
224 دستورالعمل مدیریت صحنه تصادف فریبرزی عراقی فرشید بخش ایمنی حمل و نقل 1386/02/17 1387/07/30
225 مطالعه و ارزیابی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از روش های کم هزینه مهندسی و کاربرد فن آوری های مناسب ایران و ارائه نمونه راه ایمن برای «جاده هراز» از ابتدای تونل امامزاده هاشم تا ابتدای محدوده شهری رودهن گلشن خواص رضا بخش ایمنی حمل و نقل 1385/08/01 1386/04/06
226 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص و ثبت سرعت وسایل نقلیه با استفاده از پردازش تصویر مقدس سرابی ایرج بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1385/12/15 1386/09/30
227 تدوین راهبرد بکارگیری سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل(ITS) جاده‌ای در ایران شهپر افراشته افشین بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/03/16 1387/11/15
228 مطالعات مهندسی ارزش تونل تنگ سعادت شهر کریت کارا شرکت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1385/11/08 1386/06/13
229 مدیریت و اجرای فرآیندهای فرهنگ سازی مدیریت دانش نظافتی نوید بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1387/10/01 1388/01/01
230 آماده سازی خروجی های پروژه مهندسی ارزش(ماورا) جهت چاپ بروجردی مصطفی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1388/12/28 1389/08/28
231 تعیین حدود شاخص بین المللی ناهمواری (IRI) برای راههای ایران فخری منصور بخش مهندسی راه و روسازی 1386/02/11 1388/03/11
232 راهنمای جزئیات اجرایی بهسازی لرزه ای پلهای فلزی و بتنی خواجه کرم الدین عباس بخش مهندسی راه و روسازی 1385/09/04 1388/09/25
233 امکان سنجی تهیه نرم افزار آنالیز پلهای سنگی در ایران پویا احمد بخش مهندسی راه و روسازی 1386/06/01 1387/09/30
234 تهیه دستورالعمل انجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب در پلهای فلزی ساعتچی احمد بخش مهندسی راه و روسازی 1386/01/30 1388/04/30
235 آمارگیری OD و بررسی کلی نتایج مطالعات آژیس حوزه پژوهشی حمل و نقل 1385/03/15 1385/09/15
236 مدلسازی تقاضا در شبکه موجود آژیس حوزه پژوهشی حمل و نقل 1385/05/15 1385/11/15
237 تعیین کمبودهای عرضه آژیس حوزه پژوهشی حمل و نقل 1385/10/15 1386/05/15
238 طراحی سامانه ملی هواشناسی دریایی و پایش از راه دور نیوار شرکت بخش حمل و نقل دریایی 1385/03/21 1386/04/21
239 دستورالعمل طراحی سیستم های مهاربندی شناورهای دریایی (کشتی ها- بویه ها) در آبهای داخلی کشور دقیق محمد بخش حمل و نقل دریایی 1386/11/29 1388/12/07
240 مطالعه بررسی اثر سخت کننده های حلقوی دررفتار کمانشی خطوط لوله دریایی شوکتی حسین بخش حمل و نقل دریایی 1386/02/22 1387/02/22
241 تدوین استراتژی ملی ناوبری ماهواره ای با تاکید بر کاربردهای هوانوردی رضوانی امان الله بخش حمل و نقل هوایی 1386/02/13 1388/03/03
242 تعیین عوامل موثر در توسعه بازار حمل و نقل هوایی و ارائه راهکارهای علمی جهت توسعه آن صفارزاده محمود بخش حمل و نقل هوایی 1386/02/03 1387/02/03
243 تهیه طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن( پیشگیری و آمادگی برای مقابله) کلانتری حسین بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/04/26 1389/07/10
244 معرفی و ارزیابی روشهای غیر مخرب)ژئوفیزیک، سنجش از راه دور و ... (در شناسایی خطرات ساختگاهی در مسیر خطوط راه آهن شریفی شهروز بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/04/16 1388/08/28
245 طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی ربانی مسعود بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/10/24 1388/02/24
246 تهیه طرح عملیاتی حادثه ریزش ورانش بهمن در بخش ریلی حسنی نعمت بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/10/27 1388/07/30
247 تهیه طرح عملیاتی حادثه سیل در بخش ریلی عرب داودرضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/12/06 1388/05/30
248 تهیه و تدوین منابع ده دوره شغلی تخصصی بخش حمل و نقل نیکوفکر امیرحسین بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1387/11/01 1389/11/15
249 تدوین راهنمای روشهای تعمیر و نگهداری پلهای مصالح بنایی راه و راه آهن توفیق افشین خدابنده بخش مهندسی راه و روسازی 1386/02/18 1388/08/18
250 مستندسازی اطلاعات پیشینه پل سازی در ایران پویا رضا بخش مهندسی راه و روسازی 1386/03/05 1388/08/18
251 راهنمای طرح، اجرا و نگهداری درز انبساط و تکیه گاه عرشه پل ها خالو علیرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/12 1389/09/30
252 راهنمای طرح و اجرای پل ها با عرشه صندوقه ای برای دهانه های بزرگ حسینعلی بیگی مرتضی بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/20 1389/09/22
253 دستورالعمل تعریض تونلهای راه و راه آهن قارونی نیک - بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/13 1389/07/20
254 پهنه بندی مناطق سیل خیز از دیدگاه هواشناسی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) صمدی بروجنی حسین بخش مهندسی راه و روسازی 1386/02/25 1389/02/25
255 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه جهت حفاظت از ابنیه فنی راه و راه اهن زراتی دکتر بخش مهندسی راه و روسازی 1387/05/28 1390/03/15
256 کالیبراسیون مدل محدودیت منطقه ای سرعت در شبکه راهها (مطالعه موردی) معصومی غلامرضا بخش ایمنی حمل و نقل 1386/05/11 1387/12/28
257 تعیین نوع و میزان جریمه‌های(ریالی، غیرریالی)تخلفات ترافیکی با رویکرد افزایش اثر بازدارندگی فرضی پور حسن بخش ایمنی حمل و نقل 1386/11/01 1388/06/30
258 ارائه الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های ایمن‌سازی راه و ارائه نرم افزار مربوطه بهنود حمیدرضا بخش ایمنی حمل و نقل 1386/11/27 1388/07/30
259 بررسی عملکرد ایمنی حفاظ صلب(نیوجرسی) در مقایسه با حفاظ انعطاف پذیر (گاردریل و کابلی) عادل علیرضا بخش ایمنی حمل و نقل 1387/02/04 1388/06/30
260 بازنگری و اصلاح دستورالعمل ایمن‌سازی گذرگاه‌های ریلی قصیری کیوان بخش ایمنی حمل و نقل 1386/11/28 1387/08/28
261 تدوین دستورالعمل اجرای حصارهای حاشیه راهها شهپر افراشته افشین بخش ایمنی حمل و نقل 1386/03/16 1387/10/30
262 راهنمای مکانیابی، طراحی و اجرای سیستم روشنایی راه ها صفارزاده محمود بخش ایمنی حمل و نقل 1386/12/08 1388/08/15
263 بازنگری آئین نامه ایمنی راه ها(نشریه 3-267) پیل پایه رضا بخش ایمنی حمل و نقل 1386/12/05 1390/12/25
264 اصلاح فرمولاسیون رنگ ترافیکی گرم راهها میر عابدینی مجتبی بخش ایمنی حمل و نقل 1386/07/10 1389/05/10
265 بررسی روشهای مناسب، جهت تأمین خدمات تعمیرو نگهداری ماشین‌آلات راهداری وراهسازی مسعودی علیرضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1387/02/19 1388/11/30
266 تدوین روشهای بهبود شاخص بهره وری ماشین الات از طریق اجرای برنامه CM مسعودی علیرضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/12/08 1388/11/30
267 تدوین دستورالعمل طراحی شبکه انتقال اطلاعات و تامین انرژی مورد نیاز تجهیزات ITS مصطفائی حمید بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/03/05 1387/10/30
268 ارزیابی فنی و اقتصادی خرید خدمات در مقایسه با خرید تجهیزات ITS در جاده‌های کشور یوسفی رضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1387/01/31 1388/01/31
269 دستورالعمل تخلیه،حمل و بارگیری مواد فاسد شدنی در جاده های کشور فریبرزی عراقی فرشید بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/12/05 1388/11/30
270 بررسی میزان مجاز افت بار و تدوین استانداردهای مشخص به منظور بهینه سازی بهره‌برداری از شبکه حمل‌ونقل رجب زاده علی بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1386/12/28 1388/11/30
271 تدوین شرح خدمات ارزیابی زیست محیطی بنادر سعیدی محسن بخش حمل و نقل دریایی 1386/03/23 1388/08/30
272 پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد میدانی استفاده از ژئوتکستایل ها، قیرگونی و ماسه آسفالت به منظور پیشگیری از بروز ترکهای انعکاسی در لایه های آسفالتی طولابی سعید بخش مهندسی راه و روسازی 1386/05/28 1394/07/27
273 انجام آزمایشهای پروژه "راهنمای طرح و اجرای مخلو‌طهای آسفالتی به همراه مواد ضد عریان شدگی" برزگر محمدرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1387/10/01 1388/04/01
274 ارزیابی آزمایش های غیرمخرب در تعیین دانسیته لایه های روسازی حسن زیاری دکتر بخش مهندسی راه و روسازی 1386/04/18 1388/07/30
275 آئین نامه طراحی روسازی راه آهن صادقی میر محمد بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/19 1388/06/19
276 راهنمای طرح و اجرای مخلوطهای آسفالتی به همراه مواد ضد عریان شدگی برزگر محمدرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1387/04/12 1389/10/30
277 ارائه راهکارهای اجرایی تراکم لایه های آسفالتی ضخیم حسن زیاری دکتر بخش مهندسی راه و روسازی 1386/04/19 1388/07/30
278 دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل جایروند کوروش بخش مهندسی راه و روسازی 1386/11/06 1390/11/30
279 دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راهها حسنی ابوالفضل بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/08 1388/01/08
280 ارزیابی زیست محیطی روشهای بازیافت سرد و گرم درجا شیخ سندیانی شهرام بخش مهندسی راه و روسازی 1386/12/06 1388/08/15
281 ارائه طرح عملیاتی جهت مطالعه رفتار بلند مدت روسازی طباطبایی نادر بخش مهندسی راه و روسازی 1387/01/21 1388/08/15
282 ارائه روش کنترل و تضمین کیفیت در عملیات راهسازی راههای کشور کاووسی امیر بخش مهندسی راه و روسازی 1387/02/02 1388/10/30
283 تهیه دستورالعمل مطالعات مرحله شناخت و آسیب‌پذیری سازه‌های نگهبان و تهیه شناسنامه فنی آنها حسینی سید مهدی بخش مهندسی راه و روسازی 1386/08/12 1390/06/31
284 تهیه دستورالعمل مطالعات آسیب پذیری لرزه ای تونلها مدنی حسن بخش مهندسی راه و روسازی 1387/01/21 1390/03/15
285 تدوین دستورالعمل تهیه نقشه های چون ساخت برای پلهای راه و راه آهن با هدف بهسازی لرزه ای قدرتی امیری غلامرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1387/02/07 1389/09/20
286 تدوین ضوابط طراحی بویه های شناور در خلیج فارس مشتریخواه خسرو بخش حمل و نقل دریایی 1386/02/23 1387/12/15
287 امکان سنجی بکارگیری اسکله های شناور در جهت توسعه حمل و نقل مسافری جندقی علایی مجید بخش حمل و نقل دریایی 1386/03/07 1387/10/30
288 تدوین دستورالعمل کاربرد سنگ در موج شکن و سازه های حفاظتی کشور شفیعی فر مهدی بخش حمل و نقل دریایی 1386/03/19 1388/09/30
289 تعیین الگوی شناور باربری و مسافربری بهینه برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان سیف محمد سعید بخش حمل و نقل دریایی 1387/02/14 1389/09/10
290 بررسی مقایسه ای پروژه های خطوط لوله دریایی از دیدگاه مبانی مهندسی الیگودرزی محمدرضا بخش حمل و نقل دریایی 1388/01/31 1389/04/31
291 تدوین الگوی مناسب مدیریت بنادر ایران شهبازی محمد رضا بخش حمل و نقل دریایی 1386/03/05 1386/08/05
292 امکان سنجی تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به بندر آزاد خاکساری علی بخش حمل و نقل دریایی 1387/04/17 1388/12/19
293 بررسی اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها در آبهای داخلی اقتصادی عراقی پیمان بخش حمل و نقل دریایی 1386/04/19 1387/12/28
294 تدوین دستورالعمل لایروبی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در ایران پاک علی بخش حمل و نقل دریایی 1386/12/19 1388/10/15
295 تدوین دستورالعمل تخلیه مواد زاید کشتیها به درون دریا حاجی زاده ذاکر ناصر بخش حمل و نقل دریایی 1387/02/21 1388/12/27
296 آنالیز سوانح دریایی در کشور با تاکید بر منطقه بندرعباس زراعتگر حمید بخش حمل و نقل دریایی 1387/01/21 1388/03/21
297 دستورالعمل اندازه‌گیری پارامترهای میدانی جهت انجام پروژه‌های دریایی یگانه بختیاری عباس بخش حمل و نقل دریایی 1386/06/06 1388/03/25
298 شبیه سازی مانور شناورها در بنادر و تحلیل آرامش حوضچه بنادر تحت تأثیر امواج ناشی از حرکت شناورها سیف محمد سعید بخش حمل و نقل دریایی 1387/01/21 1388/11/30
299 دستورالعمل نگهداری تجهیزات اندازه گیری دریایی چگینی وحید بخش حمل و نقل دریایی 1387/12/15 1388/12/28
300 تدوین راهنمای طراحی خطوط لوله دریایی ایران عابدی کریم بخش حمل و نقل دریایی 1386/03/23 1389/12/10
301 تکمیل پروژه تحقیقاتی بررسی اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتیها در آبهای داخلی پناهی روزبه بخش حمل و نقل دریایی 1388/10/19 1389/01/19
302 طراحی سامانه یکپارچه مدیریت موانع پروازی در فرودگاهها مستوفی دربان کامبیز بخش حمل و نقل هوایی 1386/11/02 1388/06/30
303 ارائه طرح ساماندهی فضای کشور ملائک سید محمد باقر بخش حمل و نقل هوایی 1387/02/17 1389/03/15
304 نظام صدور گواهینامه فرودگاه کشاورزیان پدرام بخش حمل و نقل هوایی 1386/10/10 1388/03/10
305 بازنگری آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها(نشریه 197 سازمان مدیریت) میرخانی حمید بخش حمل و نقل هوایی 1386/11/15 1388/07/15
306 ارائه راهکارهای بهبود عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی مستوفی دربان کامبیز بخش حمل و نقل هوایی 1386/10/05 1388/06/05
307 تعیین پیش نیازها و الزامات فعالیت خطوط هوایی کم هزینه در ایران کشاورزیان پدرام بخش حمل و نقل هوایی 1386/12/25 1388/05/25
308 بازنگری طرح شبکه فرودگاههای کشور کشاورزیان پدرام بخش حمل و نقل هوایی 1387/02/14 1388/08/30
309 تدوین نظام قیمت‌گذاری در صنعت هوانوردی عاقلی کهنه شهری لطفعلی بخش حمل و نقل هوایی 1387/12/28 1389/11/30
310 امکان سنجی بکارگیری پدافند غیرعامل در وزارت راه و ترابری حدادی پور حسن بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1387/04/06 1389/08/30
311 تهیه نقشه پهنه بندی مصالح سنگی برای استان های تهران ـ قم و قزوین در پروژه های راه و راه آهن به همراه نرم افزار مربوطه (در محیط GIS) برزگر محمدرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1387/11/13 1390/06/15
312 بررسی ترکهای ناشی از دمای پایین در آسفالت روسازی راهها منصوریان احمد بخش قیر و آسفالت 1387/07/20 1388/12/28
313 روش ارزیابی سریع آسیب‌پذیری و اولویت‌بندی ابنیة فنی شبکه حمل و نقل در برابر زلزله عماد کیومرث بخش مهندسی راه و روسازی 1387/08/25 1389/12/29
314 تهیه نقشه پهنه بندی پتانسیل روانگرایی در سواحل جنوبی کشور حق شناس ابراهیم بخش حمل و نقل دریایی 1387/05/07 1389/03/07
315 مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی موج شکنهای GCS (سیستم سلولی ژئوسینتتیکی) غیاثیان حسین بخش حمل و نقل دریایی 1387/08/28 1389/08/28
316 طرح جامع مدیریت ایمنی دریانوردی صفری حسن رضا بخش حمل و نقل دریایی 1387/03/27 1388/06/27
317 بازنگری آئین‌نامه کاربری اراضی اطراف فرودگا‌ه‌ها (نشریه233) صفارزاده محمود بخش حمل و نقل هوایی 1388/02/15 1389/02/15
318 بررسی سامانه‌های ارتباطی، ناوبری، نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی و ارایه پیشنهادهایی در جهت الحاق به مدیریت ترافیک جهانی بهرامیان حمید رضا بخش حمل و نقل هوایی 1387/09/23 1389/07/20
319 دستورالعمل مستندسازی حادثه سیل در وزارت راه و ترابری امامی کامران بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1388/04/03 1390/08/22
320 طراحی ساختار سازمانی مدیریت بحران در بخش ریلی ربانی مسعود بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1388/12/28 1389/12/28
321 تعیین معیارهای خطرپذیری قابل قبول در شبکه حمل و نقل جاده‌ای در مقابل سوانح طبیعی ناصر اسدی کیارش بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1389/02/28 1391/01/28
322 راهنمای طراحی، ساخت و مکانیابی روگذر و زیرگذرهای سریع‌النصب پس از وقوع سوانح طبیعی حاجی کاظمی حسن بخش مهندسی راه و روسازی 1388/12/28 1390/11/30
323 بررسی عملکرد شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور در زمان بحران با تأکید بر ظرفیت راه‌ها ممدوحی امیررضا بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1389/03/28 1390/03/28
324 تهیه دستورالعمل پایش عملکرد و سلامت پلها (با مطالعه موردی) (Bridge Monitoring) و تدوین برنامه تاسیس مرکز پایش سلامت ابنیه فنی رهایی علیرضا بخش مهندسی راه و روسازی 1389/02/11 1392/02/11
325 شناسایی و تحلیل عملکرد شبکه راههای دسترسی به شهر تهران در هنگام بروز زلزله پوریاری مقصود بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1388/05/14 1390/03/10
326 امکان سنجی بکارگیری سیستم های هوشمند در چرخه مدیریت بحران صفارزاده محمود بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران 1389/06/24 1391/02/30
327 دستورالعمل مطالعات زمین شناسی پروژه های راه و ابنیه شریفی شهروز بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/03 1390/10/26
328 ارزیابی روانگرایی و پیش بینی میزان فشار آب حفره ای دینامیکی در ماسه های لای دار با استفاده از مفهوم انرژی بازیار محمدحسن بخش مهندسی راه و روسازی 1388/07/15 1390/12/17
329 تدوین روش مطالعه مدهای خرابی در پی های سنگی تحت بارهای بزرگ و تعیین ظرفیت باربری پی سنگ فهیمی فر احمد بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/10 1389/04/10
330 دستورالعمل انجام مطالعات ژئوفیزیک در پروژه‌های راهسازی حق شناس ابراهیم بخش مهندسی راه و روسازی 1388/06/17 1390/08/17
331 تدوین شرح خدمات مطالعات تعمیرات عمومی پلها توفیق افشین خدابنده بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/08 1389/11/08
332 تدوین راهنمای پیشگیری و تعمیر خرابیهای ناشی از آبشستگی پلها دولتشاهی پیروز محرم بخش مهندسی راه و روسازی 1389/01/25 1390/05/25
333 تدوین راهنمای طراحی، ساخت و کنترل کیفیت دیوارهای حائل بنایی توفیق افشین خدابنده بخش مهندسی راه و روسازی 1388/12/22 1390/02/22
334 تدوین دستورالعمل تعمیر و نگهداری انواع دیوار حائل عرفانی ناصر بخش مهندسی راه و روسازی 1388/11/19 1392/04/31
335 ارائه دستورالعمل مطالعات فنی و اقتصادی اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه‌آهن مجدی بخش مهندسی راه و روسازی 1388/03/10 1390/06/30
336 توجیه پذیری انتقال آب بین حوضه ای از تونل البرز به دامنه جنوبی رشته کوه البرز کتیبه بخش مهندسی راه و روسازی 1388/12/08 1390/11/12
337 دستورالعمل طراحی ،اجرا و نگهداری دیوار هدایت آب پلها کاشفی پور سید محمود بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/28 1390/11/19
338 تدوین اطلس هواشناسی- جاده ای بزرگراههای کشور صداقت کردار عبدالله بخش مهندسی راه و روسازی 1388/03/10 1390/05/31
339 تعیین نوع و تعداد سنجنده‌های هواشناسی جاده‌ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران حبیبی نوخندان بخش مهندسی راه و روسازی 1388/05/24 1390/03/24
340 ارائه روش شناسائی مطالعه مناطق برفگیر در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور فتاحی ابراهیم بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/20 1391/04/30
341 ارائه روش مطالعه مناطق مستعد وقوع مه در شبکه حمل و نقل جاده ای صداقت کردار عبدالله بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/22 1391/04/30
342 انجام خدمات نقشه برداری پلهای پروژه پهنه‌بندی مناطق سیل خیز از دیدگاه هواشناسی (استان چهار محال و بختیاری) صمدی بروجنی حسین بخش مهندسی راه و روسازی 1388/06/01 1388/12/01
343 تدوین شرح خدمات و راهنمای مطالعات هیدرولیکی پلها گواشیری بهرام آبادی زهرا بخش مهندسی راه و روسازی 1388/04/10 1389/07/10
344 تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک تصادفات در راهها عدالت حقی میرنصر بخش ایمنی حمل و نقل 1388/03/31 1390/09/09
345 تعیین حداقل مشخصات ایمنی و رفاهی وسایل نقلیه عمومی در راههای کشور فریبرزی عراقی فرشید بخش ایمنی حمل و نقل 1388/03/18 1390/09/23
346 ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی (مسافری) آیتی اسماعیل بخش ایمنی حمل و نقل 1388/12/29 1392/07/08
347 ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی (باری) شریعت بخش ایمنی حمل و نقل 1388/11/27 1392/07/08
348 تدوین سیستم مدیریت ایمنی خطوط راه آهن نوروزی اسدا… بخش ایمنی حمل و نقل 1388/04/03 1390/12/21