بازگشت
تعداد طرح ها : 242
ردیف عنوان مجریان بخش تحقیقاتی تاریخ شروع تاریخ پایان اطلاعات
1 شیوه‌های عملیاتی نمودن ماموریت‌های محوله کارگروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه (بخش دوم) معظمی منوچهر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/04/25 1393/04/25
2 ضوابط طراحی معماری ساختمان‌های اداری - فاز یک مبانی نظری نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1393/03/25 1394/03/25
3 ارائه راهکارهای مناسب و کم هزینه طرح‌های معماری و سازه‌ای جهت مسکن روستایی سازگار با شرایط اقلیمی استان سیستان و بلوچستان نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1392/05/16 1393/05/16
4 تدوین معیارهای طراحی داخلی برای فضاهای ساختمان‌های اداری معظمی منوچهر بخش مطالعات بنیادی 1392/06/04 1393/05/04
5 ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در شهرهای جدید ایران (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد) کردی فرزانه بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1392/02/01 1392/07/01
6 تدوین راهبردهای کاربرد رنگ در فضاهای شهری متناسب با عملکرد هر فضا با رویکرد اسلامی - ایرانی ضابطیان الهام بخش مطالعات بنیادی 1392/05/26 1393/05/26
7 طراحی سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه بین راهی «ارائه مثال‌های طراحی با استفاده از فناوری نیک سیستم کلبه» فاطمی عقداء سیدمحمود , نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1392/06/31 1393/06/31
8 تدوین الزامات اقلیمی در طراحی ساختمان‌های اداری (در سه اقلیم منتخب ایران) معظمی منوچهر بخش مطالعات بنیادی 1392/07/17 1393/06/17
9 ارائه طرح و نظارت بر اجرای ساختمان‌های الگو در شهرهای جدید (یک ساختمان در شهر جدید هشتگرد و یک ساختمان در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) پرهیزکار طیبه بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1384/07/16 1386/07/16
10 تدوین ضوابط الگوی مسکن نمونه - فاز اول: گیلان ساعدسمیعی اصغر بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1385/12/13 1387/09/13
11 رهنمودهای طراحی معماری مراکز خدماتی روزانه سالمندان رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1385/12/26 1387/06/26
12 رهنمودهای طراحی معماری برای ایمن‌سازی حرکت در مدارس نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1386/05/03 1388/02/03
13 بازیافت بافت‌های فرسوده درون‌شهری با رویکرد توسعه درونی، چالش‌‌ها و رهنمودها (مطالعه موردی منطقه 19 تهران) میرمقتدایی مهتا بخش معماری و طراحی محیط 1387/08/06 1389/02/06
14 راهنمای کاربردی ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای معلولین جسمی - حرکتی رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1387/08/06 1391/07/30
15 تدوین پیش‌نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی برای طرح در کمیته علمی بازنگری نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1387/08/06 1388/08/06
16 ملاحظات عمومی معماری فضاهای داخلی واحد مسکونی متعارف شهری قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1387/08/06 1391/06/31
17 طرح پیشنهادی ارائه الزامات و دستورالعمل‌های کاربرد فناوری‌های صنعت ساختمانی در ساخت مسکن مطلوب در ایران راهب غزال بخش معماری و طراحی محیط 1387/08/06 1388/08/06
18 طراحی مناسب‌سازی و تکمیل فناوری نیک سیستم با کلیه تغییرات مورد لزوم در یک طبقه مسکونی به منظور اسکان دائم با ساختار قوطی - طراحی و نظارت بر ساخت نیک سیستم 3 نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1387/08/25 1388/05/25
19 پهنه‌بندی سکونتگاه‌های روستایی ایران بر اساس گونه‌های شکل‌گیری مسکن روستایی و ارائه راهکارهایی برای صنعتی‌سازی فرآیند تولید مسکن بومی در پهنه‌ی منتخب راهب غزال بخش معماری و طراحی محیط 1387/12/28 1393/09/30
20 پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی، اقلیم گرم و مرطوب (استان هرمزگان) کسمایی مرتضی بخش معماری و طراحی محیط 1388/01/29 1389/01/29
21 انجام تحقیقات پیرامون فرم‌های معماری مقاوم در برابر انفجار در طراحی‌های شهری اشتری‌فر مجید بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/02/28 1389/02/28
22 تدوین ضوابط طراحی ساختمان‌های انتظامی مختاری خسرو بخش معماری و طراحی محیط 1388/03/05 1389/03/05
23 انجام امور مطالعاتی، برگزاری جلسات تدوین ضوابط شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانی، تشکیل اتاق فکر تمجیدی زهرا بخش مطالعات بنیادی 1393/04/30 1394/04/30
24 نظارت، همکاری در انتقال تکنیک‌های نوین شهرسازی، فن‌آوری‌های نوین ساخت و ساز در پروژه 35 هکتاری شهر جدید هشتگرد (نمایشگاه فن‌آوری‌های نوین ساختمان و مسکن) پرهیزکار طیبه بخش معماری و طراحی محیط 1388/01/23 1391/01/23
25 طراحی الگوی پایلوت از مسجد روستایی کلبه - ارائه نقشه‌های فاز 2 با استفاده از سیستم ساختمانی "کلبه"، در اقلیم گرم و خشک فاطمی عقداء سیدمحمود , نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1391/01/28 1392/01/28
26 طراحی فناوری نیک سیستم 4 برای مسکن دو طبقه و نیک سیستم 5 برای مسکن پنج طبقه (طراحی، مناسب‌سازی و تکمیل نیک سیستم 3 برای واحدهای مسکونی در دو طبقه) نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1388/06/02 1390/12/29
27 رهنمودهای مناسب‌سازی پایانه‌های حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1391/03/24 1395/03/24
28 طراحی فناوری نیک سیستم 6 و 7 برای مسکن سه و چهار طبقه - بدون پارکینگ نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1388/09/01 1391/06/31
29 تهیه و تدوین قانون جامع شهری و معماری ایران هاشمی سیدرضا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/12/26 1388/06/26
30 شاخص ها و معیارهای تدوین حریم شهرها، برای دستیابی به ضوابط تعیین سطح منطقی و کارکردهای مناسب در آنها حبیب الهیان جلیل بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/12/07 1388/10/07
31 تدوین ضوابط و معیارهای ساماندهی و استفاده بهینه از حاشیه و بستر رودخانه های دائمی و فصلی درون شهری دادگر سید محسن بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/09/07 1389/07/07
32 مطالعه وپژوهش جهت دستیابی به مولفه های کاربردی ایرانی-اسلامی محب علی بخش مطالعات بنیادی 1388/10/15 1392/11/30
33 تدوین آیین نامه اجرا و روش‌های نظارت بر طرح‌های نظارت بر توسعه و عمران بنیادی ناصر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1391/10/06 1392/10/06
34 طرح پژوهشی کد 12-0185-2(پدافند غیر عامل) صباغی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/04/31 1393/12/29
35 طرح پژوهشی کد14(پدافند غیر عامل) حسینی بهشید بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/05/28 1391/12/30
36 بررسی تاثیر متقابل شهر جدید پردیس همجوار از بعد برنامه ریزی منطقه ای(جمعیت و خدمات) غفاری چراتی سهراب بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/05/19 1394/05/19
37 بررسی نحوه استفاده جوانان از فضا های عمومی شهری (نمونه موردی شهر تهران) زارعیان بغدادآبادی مریم بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/05/28 1394/05/28
38 بررسی اثرات تراکم جمعیتی و ساختمانی بر زیرساخت های شهری و رفتار اجتماعی شهروندان زارعیان بغدادآبادی مریم بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/06/16 1394/06/16
39 تدوین آیین‌نامه طراحی و محاسبه پناه‌گاه‌های جمعی (عمومی) در مراکز منطقه، ناحیه یا تک بنا و ساختمان‌های مسکونی صالحی پیمان بخش معماری و طراحی محیط 1388/11/10 1389/11/10
40 پژوهش وامکان سنجی ایجاد فعالیت‌های اشتغال زا در شهرهای جدید عزیزی محمدمهدی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/06/18 1389/06/18
41 پژوهش در تحقق پذیری معماری ایرانی-اسلامی با تاکیدبرایجاد هویت در شهرهای جدید نقره کار عبدالحمید بخش مطالعات بنیادی 1388/08/10 1393/06/31
42 بررسی وارزیابی و تحلیل و همسان سازی شرح خدمات تهیه طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و میزان ناکارآمدی آن از طریق شناسایی و تحلیل طرح ها و برنامه های اجرایی دهه گذشته و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید حبیبی کیومرث بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1389/08/25 1390/02/25
43 تعیین جایگاه طراحی شهری در طرح های آماده سازی زمین بهزادفر مصطفی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1389/06/17 1391/12/30
44 مدیریت سازمان و نظام حقوقی و تشکیلات شهری و منطقه ای کریمی عباس بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1389/09/09 1391/03/09
45 تدوین معیارهای طراحی داخلی ساختمانهای اداری و قضایی نجفی مطیعی منصور , تمجیدی زهرا بخش معماری و طراحی محیط 1392/02/14 1392/05/14
46 طرح کاربردی سامانه جامع اسکان رایانه ای ایرانیان رحیمی مهدی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1390/05/18 1391/12/30
47 تدوین ضوابط معماری ساختمانهای قضایی (مجتمع‌های قضایی، دادسراها و دادگستری‌ها) تمجیدی زهرا بخش معماری و طراحی محیط 1392/02/14 1392/05/14
48 مستندسازی فرآیند نظارت بر پروژه احداث واحد مسکونی الگو در شهر جدید هشتگرد با هدف ارائه یک فیلم آموزشی پرهیزکار طیبه بخش معماری و طراحی محیط 1389/02/25 1391/06/31
49 تهیه اطلس شهر جدید پرند غفاری چراتی سهراب , مستوفی ناصر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/06/15 1393/12/15
50 شکل شهر و مصرف انرژی: رابطه کاربری زمین و تقاضای سفر در شهر جدید هشتگرد میرمقتدایی مهتا بخش معماری و طراحی محیط 1389/03/22 1391/12/29
51 ارزیابی اجتماعی و بررسی نحوه تعامل با نهادهای مردمی و ساکنان محله‌ها جهت فرهنگ‌سازی آنان در امر مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری کردی فرزانه بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1389/05/10 1390/05/10
52 تحلیلی بر رابطه هویت و سازگاری اجتماعی با سلامت روانی ساکنان شهرهای جدید کردی فرزانه بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1389/04/15 1390/04/15
53 آماده‌سازی بستر تولید صنعتی ساختمان جهت ارائه سیستم‌های ساختمانی مناسب با شرایط بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1389/06/14
54 تدوین ملاحظات طراحی ساختمان بر مبنای شاخص‌های آسایش حرارتی معرفت مهدی بخش معماری و طراحی محیط 1389/02/14 1389/05/14
55 الگوی مناسب جهت اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران زاهدی خوزانی کریم بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1389/09/23 1392/03/31
56 دستورالعمل اجرایی فناوری نیک سیستم برای ساخت خانه‌های یک تا پنج طبقه نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1390/02/13 1391/12/30
57 گزارش توجیهی مالی اقتصادی طرح‌های راه، آزادراه و راه‌آهن (33 پروژه) کردی فرزانه بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1390/06/23 1390/09/21
58 طراحی فاز اجرایی نمونه‌ای از سیستم ساختمانی "کلبه" از مجموعه نیک سیستم برای مسکن روستایی، کلبه و باغ شهری یک طبقه در اقلیم سرد و مرطوب دماوند نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1390/09/06 1391/09/06
59 طراحی الگوی پایلوت از مسجد روستایی کلبه - ارائه نقشه‌های فاز 2 با استفاده از سیستم ساختمانی "کلبه"، از مجموعه نیک سیستم برای روستا در اقلیم سرد و مرطوب دماوند نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1390/12/06 1391/12/06
60 مستندسازی معماری بومی جزایر ایرانی و شهرهای حاشیه شمالی خلیج فارس (بخش اول: مبانی طرح) نجفی مطیعی منصور بخش مطالعات بنیادی 1391/08/08 1392/02/08
61 جایگاه معماری ایرانی - اسلامی در طراحی فضاهای بیمارستانی نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1391/10/06 1393/04/06
62 طراحی مسجد بر اساس معماری اسلامی و ایرانی برای اقلیم گرم و مرطوب با استفاده از فناوری مدولار نیک سیستم نیکروان مفرد مژگان , طباطبائی عقدا سید طاها بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1391/10/20 1392/10/20
63 ساخت اجزای سازه و نظارت بر ساخت اجزا و نصب در محل و نظارت عالیه الگوی پایلوت از مسجد روستایی کلبه- از مجموعه نیک سیستم برای روستا در اقلیم سرد و مرطوب فاطمی عقداء سیدمحمود , نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1391/12/15 1393/10/30
64 ملاحظات عمومی معماری فضاهای مشاع داخلی در ساختمان‌های مسکونی متعارف شهری قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1391/12/15 1393/12/15
65 تدوین راهنمای طراحی فناوری نیک‌سیستم با اسکلت قوطی برای خانه‌های یک طبقه (کلبه و ...) نیکروان مفرد مژگان , طباطبائی عقدا سید طاها بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1391/12/23 1392/12/23
66 تدوین دستورالعمل‌ها و الزامات طراحی برای ساختمان نمونه بانک مسکن با به‌کارگیری فناوری‌های نوین راهب غزال بخش معماری و طراحی محیط 1391/12/23 1392/12/23
67 مستندسازی یادمان‌های انقلاب و دفاع مقدس در ایران (معماری یادمان‌ها و فضاهای شهری ماندگار در استان خوزستان) محمودیان رضوان بخش مطالعات بنیادی 1391/12/28 1392/08/28
68 تدوین راهنمای طراحی شهری با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در مقیاس محله - مطالعه غرب تهران (محدوده غرب تهران و کرج) میرمقتدایی مهتا بخش مطالعات بنیادی 1392/02/25 1393/02/25
69 ارائه الگوی مناسب تامین فضای باز خصوصی و نیمه خصوصی در ساختمان‌های مسکونی شهر تهران راهب غزال بخش معماری و طراحی محیط 1392/02/25 1393/02/25
70 شناسایی و انطباق ضوابط و معیارهای "شهر دوستدار کودک (CFC)" تمجیدی زهرا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/02/25 1393/02/25
71 مطالعه و بررسی راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی تأمین درآمد پایدار در شهرهای جدید (پایلوت صدرا) ضابطیان الهام بخش مطالعات بنیادی 1392/02/25 1393/02/25
72 ارائه اصول طراحی در بافت تاریخی مازندران و متناسب نمودن آن با شرایط زندگی امروزی (از بعد اجتماعی) (م) تمجیدی زهرا , تولایی نوین بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/02/23 1393/02/23
73 اجرای یک نمونه سقف سبز راهب غزال بخش معماری و طراحی محیط 1392/02/24 1393/02/24
74 بررسی جایگاه طراحی شهری در طرح‌های آماده‌سازی شهرهای استان مرکزی (م) بنیادی ناصر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/03/27 1393/03/27
75 مستندسازی مسکن مهر، بخش اول: بررسی 5 استان منتخب به‌صورت پایلوت (شامل استان‌های: یزد، آذربایجان‌شرقی، هرمزگان، گیلان، خراسان رضوی) ضابطیان الهام بخش مطالعات بنیادی 1392/04/04 1393/04/04
76 طرح مناسب‌سازی بوستان‌ها و فضاهای سبز شهر تهران جهت تسهیل تردد افراد دارای محدودیت جسمی-حرکتی رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1392/10/09 1393/10/09
77 تدوین شاخص‌های مستندسازی خانه‌های سنتی با ارزش شهرهای ایران جعفرزاده احمدعلی بخش مطالعات بنیادی 1392/12/24 1393/12/24
78 ملاحظات طراحی معماری در برابر مخاطرات زلزله - نمای ساختمان‌ها نجفی مطیعی منصور بخش مطالعات بنیادی 1392/12/24 1393/12/24
79 تدوین راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در طرح‌های تفصیلی شهری (نمونه موردی: بررسی طرح تفصیلی منطقه 22 تهران) ضابطیان الهام بخش مطالعات بنیادی 1392/12/24 1393/12/24
80 طرح راهبردی شناسایی درآمدهای پایدار و اصلاح ساختار درآمدی شهر جدید فولادشهر(اصفهان) رفیعی کلهرودی مهران بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/12/24 1393/12/24
81 تدوین راهنمای شناسایی، مستندسازی، اهمیت‌سنجی و اولویت‌بندی مکان رویدادهای تاریخی معظمی منوچهر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/12/28 1393/12/28
82 تهیه طرح و RFP مدیریت ارتباط شهروندی پشت‌مشهدی احسان بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/01/19 1393/04/19
83 تدوین راهنمای طراحی فناوری ساخت صنعتی مسجد مدولار و صنعتی محله و زیرمحله نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1393/03/03 1394/03/03
84 راهنمای مناسب‌سازی و فضابندی مفید فضاهای داخلی در واحدهای مسکونی شهری از حیث معماری نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1393/03/03 1394/03/03
85 تدوین اصول طراحی محیطی ارتقای امنیت در پارک‌های محله‌ای داعی نژاد فرامرز بخش معماری و طراحی محیط 1393/03/03 1394/03/03
86 راهنمای انتخاب روش تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری میرمقتدایی مهتا بخش مطالعات بنیادی 1393/03/03 1394/03/03
87 پیش‌درآمدی بر مطالعه و تحقیق در زمینه استفاده از مولفه‌ها و ارزش‌های معماری ایرانی - اسلامی میرمقتدایی مهتا , یاری فهیمه بخش مطالعات بنیادی 1393/03/03 1394/03/03
88 معیارهای طراحی مسکن اقشار کم درآمد شهری؛ فاز نخست: بررسی تجارب و پیامدها قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1393/03/03 1394/03/03
89 تدوین معیارهای طراحی فضاهای درمانی برای کودکان تمجیدی زهرا بخش معماری و طراحی محیط 1393/03/26 1394/03/26
90 ارزیابی اثرات اجتماعی افزایش تراکم ساختمانی در شهر تهران زارعیان بغدادآبادی مریم بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1393/03/31 1394/03/31
91 مطالعات ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال پایتخت تمجیدی زهرا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/06/31 1394/06/31
92 بررسی تجارب معماری و شهری دوره مشروطه از دریچه متون (بررسی موردی: شهر تهران در دوره گذار از قاجار به پهلوی) بنیادی ناصر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/06/30 1394/06/30
93 استقرار نظام پایش تغییرات کالبدی در سطح شهر ها حریم و خارج از حریم شهر های کشور بنیادی ناصر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/06/30 1396/06/30
94 آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و روش های در حال اجرا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده قزوین ضابطیان الهام بخش مطالعات بنیادی 1393/07/19 1394/07/19
95 بازنگری و توسعه ضوابط فنی حفاظت ساختمان ها در برابر گاز رادن ماجدی اردکانی محمد حسین بخش معماری و طراحی محیط 1393/07/26 1394/07/26
96 آماده سازی برنامه جامع تحقیقاتی تدوین نظریه ایرانی شهر سازی و معماری و تعریف تعدادی از پروژه ها در قالب هفت مبحث اصلی تعیین شده هاشمی سیدرضا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/08/10 1393/11/10
97 انجام 5 طرح تحلیل ثانویه بر روی آمار سوانح جاده ای عبدی عباس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1393/08/14 1393/09/30
98 شناسایی خدمات شهروندی سازمان ها و معاونت های تابعه وزارت راه و شهرسازی و احصای فرایند های منتهی به این خدمات (مدیریت ارتباط شهروندان ZRM) پشت‌مشهدی احسان بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/08/20 1394/02/20
99 تدوین ضوابط و شاخص های لازم جهت بازیابی هویت شهر سازی و معماری اسلامی -ایرانی در استان کرمانشاه میرمقتدایی مهتا , نجفی مطیعی منصور بخش مطالعات بنیادی 1393/08/30 1394/08/20
100 بررسی علل تصادفات جاده ای استان از نقطه نظر مسائل فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی کردی فرزانه بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1393/09/03 1394/09/03
101 مطالعه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم طرح های توسعه و عمران با تاکید بر حفظ منابع طبیعی بنیادی ناصر , تمجیدی زهرا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1392/09/29 1394/09/29
102 بررسی امر اجتماعی در طرح های شهری و حمل و نقل نصر اصفهانی آرش بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 1393/09/26 1394/06/26
103 نظریه دین شناختی توسعه شهر و مسکن مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری بخش مطالعات بنیادی 1377/04/28 1379/05/26
104 تعریف جامعی از هویت معماری و شهرسازی اسلامی نقره کار عبدالحمید بخش مطالعات بنیادی 1378/12/25 1382/09/04
105 تدوین دستور العمل و راهنمای طراحی شهری (نمونه منطقه ای از تهران یا دیگر شهرهای کشور) ذکاوت کامران بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/25 1381/12/21
106 تجدید نظر در تعاریف مفاهیم و محتوای طرح­های توسعه شهری سعیدنیا احمد بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/08 1381/10/21
107 تدوین ضوابط مکانیابی و طراحی شهرک های صنعتی دادگر سید محسن بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/11/18 1383/06/15
108 تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور (مرحله اول - بررسی قوانین کنونی شهرسازی و تدوین قانون شهرسازی موجود کشور) احسن مجید بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/02 1383/10/23
109 برنامه ریزی ساختاری - راهبردی توسعه شهری :تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران مهندسان مشاور فرنهاد بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/07 1382/01/24
110 بررسی اصول شکل گیری گسترش شهرهای ایرانی در گذشته و حال سعیدنیا احمد بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/15 1382/12/06
111 تهیه ضوابط مکان یابی و الگوی معماری و ساخت و مرمت و زیباسازی مساجد حاجی ابراهیم زرگر اکبر بخش معماری و طراحی محیط 1377/12/11 1382/05/20
112 اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری عزیزی محمدمهدی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1377/12/22 1380/08/01
113 راه های استفاده از تجربیات ارزشمند و میراث غنی معماری و شهرسازی گذشته در سیمای شهرهای امروزی نوایی کامبیز بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/25 1382/07/12
114 ارزیابی قابلیت های اجرایی طرح های جامع شهرستان مهندسین مشاور پارت بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/07
115 بررسی عناصر و عوامل مؤثر در شکل گیری سیمای شهری غفاری علی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/25 1383/04/30
116 طراحی نظام کنترل و نظارت بر فرآیند توسعه شهرها جوادی محمدرضا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/17 1382/12/11
117 طراحی نظام مدیریت و تهبه طرح های توسعه و عمران مهندسان مشاور آوند طرح بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/08 1382/01/23
118 ضوابط مکان یابی و بلند مرتبه سازی و تکمیل ضوابط طراحی و اجرا در شهرها بر حسب اولویت و ضرورت امکچی حمیده بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/08 1384/02/14
119 بازنگری و به روزآوری آیین نامه طراحی راه های شهری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/18 1381/12/28
120 طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری کشور مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1380/12/28 1383/10/25
121 تدوین اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری و بناها و تنظیم روابط بین آن ها پاکزاد بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/08 1381/07/15
122 طراحی شهری و جایگاه آن درسلسله مراتب توسعه شهری در کشور انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/25 1383/12/25
123 اصول و معیارهای بهسازی ونوسازی بافت قدیم (توسعه از درون) بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/25 1381/12/28
124 اندازه شهر (City Size) دانشگاه تهران بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/24 1382/12/03
125 تشکیل بانک اطلاعات عوامل مؤثر در شهرسازی به طور جامع بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1378/12/16 1380/02/27
126 تعریف مجموعه های شهری و تعیین شاخص های تبیین مجموعه شهری اطهاری کمال بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1381/06/02
127 مدیریت و راهبری طرح های مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی و معماری و ایجاد بانک واژه ها و مفاهیم اسلامی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1379/09/26 1386/04/31
128 طرح تحقیق در اهداف و روشهای شهرسازی نوین آغمامی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1381/05/01 1385/02/05
129 نقش ارتباطات نوین در معماری و شهرسازی آینده نجفی مطیعی منصور بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1381/05/10 1384/04/14
130 تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور ( مرحله دوم ) احسن مجید بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1381/12/25 1383/06/02
131 اصول و معیارهای ساماندهی و ضوابط و مقررات سیمای شهری رضازاده بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1380/04/31 1385/04/20
132 بررسی در اصول و ضوابط طراحی هماهنگ و پیش بینی ساماندهی به سیمای روستاهای کشور عباس زادگان بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1382/09/24 1385/12/16
133 مطالعه در ضوابط معماری و ساختمانی مورد عمل در کشورهای پیشرفته و انطباق آن با شرایط ایران و تدوین مقررات معماری ایران بخش معماری و طراحی محیط 1381/12/04 1386/06/30
134 آسان سازی و بکارگیری و ارزیابی اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه معلولین جسمی - حرکتی نورانی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1381/12/28 1383/11/27
135 معماری بناهای یادمانی معاصر در کشور ابـام , غضبانپور بخش معماری و طراحی محیط 1381/12/28 1385/12/02
136 بررسی تاثیرات مصوبات موردی در دهه اخیر کمیسیون های ماده 5 در زمینه افزایش تراکم ساختمانی در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و کرج جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1382/12/28 1385/05/28
137 تدوین و استخراج اصول و ضوابط منظر و سیماسازی ورودی شهرها ابلقی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1382/12/25 1385/02/31
138 میزان و تاثیر شهرسازی معاصر غرب بر ساخت و ساز بافت شهرهای سنتی ایران مهدوی نژاد بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1384/04/18 1385/12/29
139 مستند سازی ابنیه تاریخی معماری ایران (نمونه های موردی مستند سازی بازارهای ایران) جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بخش مطالعات بنیادی 1385/12/23
140 بررسی موقعیت و مکانیابی یادمان های شهری در پایتخت کاظمی مصطفی بخش معماری و طراحی محیط 1383/12/24 1386/04/23
141 تاثیر معماری بناهای دولتی بر معماری بناهای خصوصی زرکش افسانه بخش معماری و طراحی محیط 1382/12/26 1385/12/29
142 بهسازی محیط شهری برای عبور و مرور سالمندان، کودکان و معلولین جسمی با نگاهی به تجربیات جهانی فشارکی مرتضی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1382/12/25 1386/04/10
143 تشکیلات اجرایی طرح های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای مهندسین مشاور سبز‌ اندیش پایش(پاپ) بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1383/12/19
144 شناخت تکنولوژی GIS و سیستم های مدیریتی اسناد و مدارک شهرسازی و دستاورد های آن در ایران(ساخت مدل سه بعدی از اطلاعات توپوگرافی محدوده شهری تهران به وسعت 900 کیلومتر مربع با استفاده از آخرین تصاویر ماهواره ای) کریمی نژاداصل فائزه بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1382/09/25
145 فن آوری های نوین اطلاعات و الگوی توسعه شهری(شهر شیشه ای) مهندسین مشاور شاران بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1382/12/26
146 تهیه واژه نامه مفاهیم طراحی شهری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1384/06/28
147 ضوابط ایجاد جایگاه های عرضه سوخت(به طوری که امکان ایجاد کارها و خدمات جانبی مرتبط با رعایت صوابط ایمنی در کنار جایگاه ها، موجود باشد.) مجابی سیدمهدی بخش معماری و طراحی محیط 1385/12/04
148 تهیه و تدوین مواد درسی و محتوای آموزش های عمومی معماری و شهرسازی برای چاپ در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی حجت عیسی بخش معماری و طراحی محیط 1383/12/17
149 تعریف مجموعه های شهری و تعیین شاخص های تبیین مجموعه شهری1 زبردست اسفندیار بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1383/12/18
150 تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری هاشمی سیدرضا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1384/12/13
151 ارزیابی و تجدید نظر در ضوابط بلند مرتبه سازی­ در تهران مشهودی سهراب بخش معماری و طراحی محیط 1384/12/06
152 مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی منصوری سیدامیر بخش معماری و طراحی محیط 1386/12/08
153 تدوین اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل در کلیه طرح های توسعه و عمران (درطرح های کالبدی منطقه ای و طرح های ناحیه ای) مظاهریان حبیب بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/11/01
154 تدوین اصول و ضوابط اجرای پدافند عیرعامل در مکان یابی و طراحی شهرک های صنعتی و مسکونی جدید دادگر سید محسن بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/11/16
155 نقش شهرسازی در کاهش مخاطرات سوانح (زلزله وسیل) احمدی حسن بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1386/12/20
156 راهکارهای کاربردی نمودن مهندسی ارزش در شهرسازی رضاعرب داود بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/10/09 1388/07/09
157 تدوین شاخصها و معیارهای حریم شهرها، برای دستیابی به ضوابط تعیین سطح منطقی و کارکردهای مناسب در آنها حبیب الهیان جلیل بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/11/10
158 تدوین اصول و معیارها و شاخص هایی برای بهبود مکان یابی و همجواری فضاهای عمومی کلان مقیاس از جهت حجم جمعیت ورود و خروج، شامل مراکز خرید، سالن های نمایش، موسسه توسعه محیط وسکونتگاهها بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/12/10
159 آئین نامۀ اجرا و روش­های نظارت بر طرح های توسعه و عمران ناصر بنیادی دکتر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/11/18
160 تدوین ضوابط راهنمای طراحی مسکن آپارتمانی در ایران عینی فر علیرضا بخش معماری و طراحی محیط 1388/04/06
161 مستندسازی و بانک اطلاعاتی خانه های ایرانی( نمونه موردی شیراز و جهرم) معماریان غلامحسین بخش مطالعات بنیادی 1388/10/03
162 مستندسازی آثار ارزشمند معماری معاصر مبتنی بر هویت (از طریق همکاری با دانشگاه ها و برگزاری مسابقه عکاسی) مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری بخش مطالعات بنیادی 1387/12/10
163 تدوین ضوابط معیارهای ساماندهی حاشیه رودخانه های دائمی درون شهری دادگر سید محسن بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/12/10
164 تدوین استانداردهای فضاهای معماری، ضوابط، معیارها و راهنماهای طراحی مساجد در اقلیم های پنج گانه بمانیان محمدرضا بخش مطالعات بنیادی 1389/06/17 1391/03/15
165 آسیب شناسی پیوند پژوهش اجرا و آموزش در حوزه برنامه ریزی شهری و معماری سعیدنیا بخش مطالعات بنیادی 1388/12/01
166 بررسی تجارب جهانی درزمینه حفظ، احیاء، و معاصر سازی فضاها و مراکز تاریخی _ فرهنگی شهرها اصغر محمد مرادی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/05/14 1388/11/14
167 تبیین جایگاه طراحی شهری در طرح های آماده سازی زمین بهزادفر مصطفی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1389/12/24
168 تدوین ضوابط مکان یابی برای ساختمان های اداری وقضایی زبردست اسفندیار بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1389/06/22
169 تدوین ضوابط و معیارهای مکان یابی و طراحی مجتمع های اداری، با نگاه به تجربیات جهانی مهندسین مشاور رهرو بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1388/02/29
170 تدوین سند اصلاح و ارتقاء نظام آموزش معماری و شهرسازی بر اساس معیارهای اسلامی‌- ایرانی راهب غزال , تمجیدی زهرا بخش معماری و طراحی محیط 1393/08/10 1394/02/10
171 مرحله اول تهیه طرح راهبردی سامان‌دهی و ارتقا کیفیت زندگی در منطقه شهری تهران هاشمی سیدرضا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1393/12/25 1394/01/25
172 معابر شهری و روابط اجتماعى طالبی ژاله بخش معماری و طراحی محیط 1376/02/01
173 ویژگیهای کارکردی دیوارهای داخلی ساختمانهای متعارف (کتاب) ریاضی جمشید بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی
174 ویژگی‌های کارکردی سقفهای ساختمانهای متعارف(عملکردی، رفتاری، ساختاری) (کتاب) ریاضی جمشید بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی
175 اصول ورهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غیر عامل داعی نژاد فرامرز بخش معماری و طراحی محیط 1382/06/10 1383/06/10
176 ارزیابی تولید صنعتی ساختمان در ایران و روشهای انتخاب و انتقال تکنولوژی پیشرفته آن نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1379/03/01 1383/10/01
177 راهنمای طراحی معماری پروژه‌های انبوه‌سازی برای بهینه‌سازی هزینه ساخت طالبی ژاله بخش معماری و طراحی محیط 1382/07/01 1383/12/01
178 توصیه های فنی اجرایی در طراحی مدولار ساختمان نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1377/07/01 1378/07/01
179 بررسی عناصر تشکیل دهنده هویت کالبدی شهرها-مطالعه موردی تهران میرمقتدایی مهتا بخش مطالعات بنیادی 1380/06/01 1383/06/01
180 بررسى اصول کاربرد هندسه در معماری گذشته ایران- قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1374/07/01 1375/07/01
181 بررسى اصول معماری بناهای سکونتگاهى و خدماتى سلطان زاده حسین بخش معماری و طراحی محیط 1374/07/01
182 طراحی و ساخت قطعات نمونه وو اتصالات مناسب اجزای غیر سازه ای مدولار(دیوار آجری و پنجره) نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1377/07/01 1378/07/01
183 پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمى در استان آذربایجان شرقى کسمایی مرتضی بخش معماری و طراحی محیط 1379/09/09
184 خدمات مدیریت طرح در طراحى و ساخت سالن اجتماعات الگو براساس پژوهشها و دستورالعملهای ارائه شده مجری تاسیسات دولتی سازمان بخش معماری و طراحی محیط 1386/07/22
185 رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1377/07/27 1379/11/30
186 روشهای بهسازی طراحى نواحى مسکونى جهت ارتقائ عملکرد فرهنگى و اجتماعى آنها مبنى بر فرهنگ اسلامى و بومى رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1379/09/12 1383/09/01
187 رهنمودهای بهسازی طرحهای معماری مسکن انبوه در ایران روشن‌بخش حسین بخش معماری و طراحی محیط 1379/09/12
188 رهنمودهای طراحى نما در معماری مسکونى - شناخت و کاربرد اصول و مفاهیم قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1376/03/13
189 بررسى رواداریهای اندازه تلرانس در ساختمان (مبحث آجر)(مبحث در و پنجره) نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1375/09/01 1377/06/01
190 رابطه همسازی تراکم در مسکن و وضعیت تحصیلی کودکان دبستانی بهروزفر فریبرز بخش معماری و طراحی محیط 1375/07/01 1376/07/01
191 ساخت ماکت و تصویر سازی نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1380/10/01
192 طراحى و اجرای نمونه ای از مسکن موقت سریع الاحداث فاز دوم نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1385/03/24
193 طرح الگوسازی مدارس متوسطه و کار و دانش با توجه به دو اقلیم گرم و مرطوب و سرد در کشور رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1379/02/13 1382/03/15
194 طرح مناسب سازی خیابان دردشت جهت تسهیل دسترسى برای معلولین جسمى - حرکتى رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1383/04/01 1383/12/10
195 فاز اول پروژه تدوین استانداردهای مسکن {ضوابط ومعیارهای ابعادی اطاق خواب سرویسهای بهداشتى } قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1375/09/01
196 کاهش هزینه ساختمانهای مسکونى از طریق نحوه طراحى معماری آنها طالبی ژاله بخش معماری و طراحی محیط 1378/08/03
197 مدیریت علمى اجرایى پروژه تحقیقاتى دیوارهای خارجى ساختمانهای متعارف ریاضی جمشید بخش معماری و طراحی محیط 1378/08/05
198 مسئول طرح و مسئول پروژه مرحله دوم از طرح پژوهشى شناخت اصول و روشهای معماری ایران سلطان زاده حسین بخش معماری و طراحی محیط 1373/03/25
199 پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی، اقلیم معتدل و مرطوب (استان های گیلان و مازندران) کسمایی مرتضی بخش معماری و طراحی محیط 1385/04/27 1386/07/27
200 راهنمای طراحی سایبان‌ها و بازشوهای شفاف در پهنه‌بندی‌های مختلف اقلیمی ایران فیاض ریما بخش معماری و طراحی محیط 1379/09/13 1380/09/13
201 ویژگیهای کارکردی در وپنجره ساختمانهای متعارف ریاضی جمشید بخش معماری و طراحی محیط 1382/06/30 1383/06/30
202 الگوی مسکن روستایی در یک محدوده جغرافیایی منتخب تسنیمی عباسعلی بخش معماری و طراحی محیط 1384/12/22 1386/03/22
203 ارائه رهنمودهای بهسازی و اصلاح فرایند توسعه نواحی مسکونی شهرهای بزرگ در مقیاس طرحهای تفصیلی روشن بخش بخش معماری و طراحی محیط 1381/08/25 1382/11/25
204 اصول طراحی فضای سبز در محیطهای مسکونی (کتاب) رستمخانی پروانه بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی
205 اصول و ضوابط طراحى معماری براساس اصل انطباق شبکه‌های مدولار در سیستمهای تولید ساختمان نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1378/08/02
206 تعیین ارتفاع کف تا سقف در ساختمانهای مسکونی متعارف – بر اساس ارزیابی نمونه ها در فضاهای آزمایشگاهی کنترل شده نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1382/08/27 1383/06/31
207 تعیین ضوابط و مشخصات دسترسی های عمودی طبقات در ساختمانهای مسکونی نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1382/10/01 1383/10/01
208 تهیه الگوی ساختمانهای مسکونی روستایی و طراحی نمونه در پنج اقلیم کشور قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1380/06/21 1384/06/21
209 تهیه فرهنگنامه معماری ایران رنجبر کرمانى على محمد بخش معماری و طراحی محیط 1375/07/01
210 دستورالعمل کاهش هزینة ساخت ساختمانهای مسکونی از طریق پیش گیری از خطاها - جزئیات اجرایی غیر سازه‌ای طالبی ژاله بخش معماری و طراحی محیط 1380/08/12 1382/12/29
211 دستیابی به اصول طراحی ساختمانهای مورد نیاز کودکان (ضوابط طراحی معماری مهد کودک) طالبی ژاله بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی
212 راهنمای ارزیابی فنی، اجرایی، اقتصادی سیستمهای ساختمانی جهت ساخت مسکن قاسم زاده محله مسعود بخش معماری و طراحی محیط 1379/02/13
213 روش های مناسب سازی ساختمان های اداری موجود برای افراد کم توان جسمی - حرکتی نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1384/11/16 1385/11/16
214 شبیه سازی رایانه ای و اجرای نمونه أی از مسکن سریع الاحداث موقت: اسکلت و کف با مصالح پیشنهادی برای پوشش بدنه در اقلیم معتدل نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1385/03/24 1386/12/24
215 ضوابط طراحی سه بعدی ساختارهای شهری در طرحهای جامع جهت انسجام سیمای شهری نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1385/12/06 1387/11/06
216 ضوابط طراحی محلات مسکونی در تناسب با نیازهای جسمی و روانی کودکان و سالمندان نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1380/06/07 1381/06/07
217 ضوابط طراحی معماری خانه‌های مناسب سالمندان رفیع زاده ندا بخش معماری و طراحی محیط 1382/09/15 1383/09/15
218 طراحی و اجرای نمونه ای از مسکن موقت سریع الاحداث فاز 1 نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1382/10/01 1383/10/01
219 کاهش هزینه‌های ساخت و طراحی معماری ساختمانهای مسکونی میرمقتدایی مهتا , طالبی ژاله , جعفرپور فاطمه بخش معماری و طراحی محیط 1381/09/01 1382/09/01
220 مبانى طراحى فضاهای باز نواحى مسکونى متناسب باشرایط جسمى وروانى سالمندان نوذری شعله بخش معماری و طراحی محیط 1377/07/27
221 معرفی اصول ساخت آزاد مجموعه های مسکونی به منظور کاربرد در پروژه های انبوه سازی میرمقتدایی مهتا بخش معماری و طراحی محیط 1382/06/10 1383/06/10
222 نمونه‌سازی شبکه‌های مدولار در انبوه‌سازی‌ها برای طراحی فضاهای واحد مسکونی (کتاب) نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی
223 ویژگی‌های کارکردی دیوارهای خارجی ساختمان‌های متعارف (قابلیتهای رفتاری،عملکردی، ساختاری) (کتاب) ریاضی جمشید بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی
224 طراحی و تجهیز آزمایشگاه تعیین مشخصات فنی شیشه‌های یک یا چندجداره ساختمانی معرفت مهدی بخش معماری و طراحی محیط 1380/04/16 1380/09/15
225 تدوین کتابچه راهنمای شهرک سازی تمجیدی زهرا بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1387/06/20
226 معابر شهری و روابط اجتماعی بخش معماری و طراحی محیط
227 : بررسی و مستندسازی عوامل مؤثر بر آسایش محیطی افراد ساکن در محلات مسکونی – نمونه موردی.. محله کارون شمالی(خ جیحون از غرب هاشمی از جنوب-قصرالدشت از شرق و خ آذربایجان-آزادی از شمال) باقری ملیحه بخش معماری و طراحی محیط 1393/03/03 1394/03/03
228 اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه‌ها به منظور کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایا نمونه موردی: بررسی دو نمونه از محورهای ورودی شهر تهران (با تأکید بر بلیه زلزله) داعی نژاد فرامرز بخش معماری و طراحی محیط 1387/08/01 1390/02/01
229 عملکرد عایق کاری حرارتی در ساختمان و بهینه سازی آن ریاضی جمشید بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1367/11/01 1368/11/01
230 فرهنگ مهرازی (معماری ) ایران رفیع زاده ندا , رنجبر کرمانى على محمد , رفیعی سرشکی بیژن بخش معماری و طراحی محیط 1373/01/15 1380/01/15
231 گردآوری و تدوین 8 جلد کتاب فصل شهرهای جدید بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1394/08/10 1396/08/10
232 تدوین کتب و ترویج قوانین و مقررات شهرسازی از طریق برگزاری دوره های آموزشی بخش برنامه ریزی و طراحی شهری
233 مطالعه، ارزیابی و بازنگری در الگوها و روشهای طراحی طرح های توسعه عمران بنیادی ناصر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1394/07/21 1396/01/21
234 مناسب‌سازی بوستان‌های شهری با رویکرد طراحی فراگیر (همه شمول) بخش معماری و طراحی محیط 1394/06/28 1395/10/30
235 تدوین معیار های مکان یابی ساختمان های بلند مرتبه در شهر ها ضابطیان الهام حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی 1395/02/20 1397/02/20
236 تدوین شاخص های شهرسازی با هدف مصرف بهینه انرژی (گام اول: ارائه چارچوب و نقشه راه) حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی 1394/05/05 1395/10/08
237 هماهنگی مدولار در نظام اداری و اجرای ساختمان اصول و مبانی نظری نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1372/02/01 1373/06/01
238 هماهنگي مدولار در نظام طراحي و اجراي ساختمان ارزيابي اندازه‌ها ومعیارها در طراحی و ساخت نیکروان مفرد مژگان بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1372/02/01 1373/02/01
239 شیوه نامه وارسی عملیات اجرایی در ساختمان سازی میرمقتدایی مهتا , طالبی ژاله بخش معماری و طراحی محیط 1384/05/14 1385/05/14
240 گردآوری و تدوین 8 جلد کتاب فصل شهرهای جدید بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1395/03/31 1397/09/30
241 گردآوری و تدوین 8 جلد کتاب فصل شهرهای جدید ادهمی اعظم بخش برنامه ریزی و طراحی شهری 1395/03/30 1397/09/30
242 ارائه الگویی برای داده ‏های شاخص در برنامه‏ ریزی مسکن ادهمی اعظم بخش مسکن و سیستمهای ساختمانی 1396/09/08 1397/09/08